Medborger­panelet

En blogg om forskningsprosjektet Norsk medborgerpanel.

27 innlegg

Hva skjedde?!

Alle barome­trene pek­te i feil ret­ning: Meningsmålin­gene viste Clin­ton opp 3–4 pros­ent­po­eng, Nate Sil­ver ga Clin­ton 70% sjanse for å vinne, og predik­sjon­s­marke­dene enda mer. Hvor gikk det galt?

 
 
til toppen