links for 2011-06-05

Inter­net should remain as open as possible ohchr.org: FN-rap­portør om ytrings­fri­het sier net­tet bør være så fritt som mulig. (tags: ytrings­fri­het fn inter­nett)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen