Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-07-27

God tone i Karde­momme by vampus.blogspot.com: Faren er at de ytrin­gene som trenger det lib­erale demokrati­ets vern enten blir borte eller under­trykkes, skriv­er Hei­di Nord­by Lunde. (tags: 22072011 ytrings­fri­het offent­lighet ekstrem­isme blas­fe­mi) Når spillet starter igjen bt.no: Frps fien­der i innvan­dringspoli­tikken har fått et ess på hån­den, men også ess kan spilles feil, skriv­er Frank Rossavik. (tags: […]

 

links for 2011-07-26

Nor­way: it’s not naive to defend lib­er­ty spiked-online.com: Nor­we­gians are right to resist increased sur­veil­lance that will com­pro­mise cit­i­zens’ free­doms, says Nathalie Roth­schild. (tags: 22072011 åpen­het ter­ror­isme sikker­het) Killings in Nor­way Spot­light Anti-Mus­lim Thought in U.S. nytimes.com: Amerikanske “anti­ji­hadis­ter” i søkel­y­set etter ter­ro­ran­grepet i Norge. (tags: 22072011 ter­ror­isme høyreek­strem­isme ide­olo­gi) Etter sjokkfasen dagbladet.no: Hva skjer med […]

 

links for 2011-07-25

Det som lyser for meg waagenilsen.wordpress.com: Der jeg før har sett dype kon­flik­tlin­jer i norsk poli­tikk, ser jeg plut­selig hvilke ide­al­er og verdier som sam­ler oss, skriv­er Anders W. Nilsen. (tags: 22072011 demokrati ekstrem­isme) Ord göder hat dn.se: Vi har alla ett stort ans­var för att hål­la diskus­sio­nen på en civilis­er­ad nivå, skriv­er Dagens Nyheter på lederplass. […]

 

links for 2011-07-23

Kven er ter­ror­is­ten? oyvindstrommen.be: Ter­ror­is­ten var ein norsk ekstrem nasjon­al­ist, ein sjølverk­lært “kul­turkon­ser­v­a­tiv”, skriv Øyvind Strøm­men. (tags: ter­ror­isme ter­ror høyreek­strem­isme 22072011 utøya) Norge: Från fruk­tans­värt till ohyg­g­ligt hen­rikalexan­der­s­son. blogspot.com: Stri­den mot hatets apos­t­lar måste tas varen­da jävla gång. (tags: ter­ror­isme ter­ror 22072011 høyreek­strem­isme ekstrem­isme) En nasjon­al tragedie — og et folks vei videre nyemeninger.no: Angrepene var […]

 

links for 2011-06-23

Artist Ai Wei­wei released on bail by Chi­nese police guardian.co.uk: Kun­st­neren løs­latt etter to måned­er i fengsel. (tags: ai-wei­wei kina kun­st ytrings­fri­het) Dutch court acquits anti-Islam law­mak­er news.yahoo.com: Geert Wilders fri­fun­net for anklager om rasisme og diskrim­iner­ing. (tags: ned­er­land geert-wilders islam reli­gion ytringsfrihet)

 

links for 2011-06-20

– Medi­ene har et ans­var for å formi­dle viten­skap fritanke.no: Brudd på Vær Var­­som-plakat­en hvis medi­ene ukri­tisk videre­bringer pås­tander som er i strid med viten­skapen, men­er Per E. Kokkvold. (tags: forskn­ing jour­nal­is­tikk presseetikk vitenskap)

 

links for 2011-06-16

Reg­jerin­gen gir lærere kurs mot jøde­hat vl.no: Seks mil­lion­er kro­ner skal ruste lærere til arbeid mot anti­semit­tisme og rasisme. (tags: anti­semit­tisme jøde­hat skolev­er­ket utdan­ning tol­er­anse minoriteter)

 

links for 2011-06-12

U.S. Under­writes Inter­net Detour Around Cen­sors Abroad nytimes.com: USA utvikler verk­tøy dis­si­den­ter kan bruke for å omgå nettsen­sur. (tags: inter­nett sen­sur dis­si­den­ter aktivisme)

 
 
til toppen