links for 2009-12-16

Deltemeninger.no ga flere meninger regjeringen.no: Deltemeninger.no brak­te frem nye stem­mer i den IKT-poli­tiske diskusjo­nen og bidro til debatt på høyt faglig nivå, vis­er evaluering. (tags: deltakelse it-poli­tikk ori­go del­te­meninger eval­ueringer fad) Award high­lights Rus­si­a’s rights threat bbcnews.com: Bak­grunn om organ­isas­jo­nen Memo­r­i­al, som har fått EUs Sakharovpris. (tags: rus­s­land men­neskerettigheter memo­r­i­al) Human Rights in the Arab […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen