Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-03-01

- Tros­fri­heten er under press fritanke.no: Advarsel fra FNs råd­giv­er for reli­gions­fri­het. (tags: reli­gion reli­gions­fri­het men­neskerettigheter) Fritt Ords pressepris­er tildelt fritt-ord.no: Fritt Ord og ZEIT-Stiftung del­er ut pris­er til fire jour­nal­is­ter, en avis og en nyhet­sportal. (tags: frit­tord jour­nal­is­tikk pressefrihet)

 

links for 2011-02-28

Signs of a Demo­c­ra­t­ic Spring in Libya nytimes.com: What will it take to keep a bru­tal­ized coun­try from falling apart? (tags: libya midtøsten nord-afri­­ka demokratisering)

 

links for 2011-02-22

Fikk fred­spris for inte­grering av rom­folk eu-norge.org: Kroat­iske Duško Kosti? mot­tok stu­dentenes fred­spris for sitt arbeid for rom­folkets ret­tigheter. (tags: rom­folket men­neskerettigheter europa)

 

links for 2011-02-17

Why Are the Muham­mad Car­toons Still Incit­ing Vio­lence? nybooks.com: Ekstrem­is­ter angriper avis­er, ignor­erer net­tet. (tags: karika­tur­er islamisme ter­ror­isme jyl­­lands-posten larsvilks) Lokalav­is­død og poli­tisk engas­je­ment: hva med Norge? kris­tiansno­tis­blogg: Sam­men­heng mel­lom avis­død og poli­tisk inter­esse? (tags: medi­er lokaldemokrati lokalpoli­tikk aviser)

 

links for 2011-02-15

Bistånd, nätak­tivism och dig­i­tal demokra­tis­er­ing — mejla idéer regeringen.se. Den svenske reg­jerin­gen ønsker ideer til tiltak for demokra­tis­er­ing og ytrings­fri­het. (tags: demokra­tis­er­ing ytrings­fri­het sverige)

 

links for 2011-02-13

The Ide­al­ism Clin­ic: On the Ori­gins of Egyp­t’s Rev­o­lu­tion theatlantic.com: USA trodde ikke på opti­mist egyp­tisk aktivist. (tags: egypt demokra­tis­er­ing wikileaks)

 

links for 2011-02-12

Watch­ing the Pyra­mids From Inside the Great Wall theatlantic.com: Kine­siske net­tborg­eres reak­sjon­er på Egypt. (tags: egypt kina inter­nett sen­sur) Egypt Post-Mubarak: Key Facts on the Military’s Long-Stand­ing Role propublica.org: Hva har vi i vente fra Egypts mil­itære? (tags: egypt demokrati mil­itærstyre midtøsten)

 

links for 2011-02-10

The Top­pling: How the Media Inflat­ed the Fall of Saddam’s Stat­ue in Fir­dos Square propublica.org: Hva skjed­de egentlig da Sad­­dam-stat­uen ble vel­tet? (tags: irak irak-kri­­gen sad­­dam-hus­­sein medi­er jour­nal­is­tikk krigsreportasje)

 
 
til toppen