links for 2011-02-22

Fikk fred­spris for inte­grering av romfolk eu-norge.org: Kroat­iske Duško Kosti? mot­tok stu­dentenes fred­spris for sitt arbeid for rom­folkets rettigheter. (tags: rom­folket men­neskerettigheter europa)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen