links for 2010-09-22

Nek­ter å utle­vere offentlige journaler nrkbeta.no: DIFI vil ikke utle­vere den gam­le elek­tro­n­isk postjour­nal som datasett, NRK klager. (tags: offent­lighet offentlige­da­ta postjour­nal)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen