links for 2011-03-01

- Tros­fri­heten er under press fritanke.no: Advarsel fra FNs råd­giv­er for religionsfrihet. (tags: reli­gion reli­gions­fri­het men­neskerettigheter) Fritt Ords pressepris­er tildelt fritt-ord.no: Fritt Ord og ZEIT-Stiftung del­er ut pris­er til fire jour­nal­is­ter, en avis og en nyhetsportal. (tags: frit­tord jour­nal­is­tikk presse­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen