links for 2011-02-17

Why Are the Muham­mad Car­toons Still Incit­ing Violence? nybooks.com: Ekstrem­is­ter angriper avis­er, ignor­erer nettet. (tags: karika­tur­er islamisme ter­ror­isme jyl­lands-posten larsvilks) Lokalav­is­død og poli­tisk engas­je­ment: hva med Norge? kris­tiansno­tis­blogg: Sam­men­heng mel­lom avis­død og poli­tisk interesse? (tags: medi­er lokaldemokrati lokalpoli­tikk avis­er)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen