Anonymitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • anonymitet

  Anonymitet betyr navnløshet; det å være anonym.

 • Bitcoin

  Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Verdienheten bitcoin (BTC) fungerer som en valuta og omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Den minste valutaenheten er en satoshi, som utgjør en hundre-milliontedels bitcoin (10-8). De vanligste enhetene i tillegg til bitcoin er millibitcoin (mBTC, 10-3) og mikrobitcoin (µBTC, 10-6).

  Fra wikipedia

 • Anonymitet

  Anonym er den som ikke oppgir sitt navn i en gitt sammenheng ( samme som eng.

 • Middelalderens litteratur

  Middelalderens litteratur dekker et bredt emne og omslutter alle skrevne verker tilgjengelig i Europa og hinsides i løpet av middelalderen, en periode som strekker seg over tusen år fra Romerrikets fall rundt år 500 e.Kr.

 • Tor (anonymitetsnettverk)

  Tor (forkortelse for The Onion Router) er et informasjonssystem beregnet på å muliggjøre elektronisk anonymitet.