Arbeiderbevegelsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • arbeiderbevegelse

  Arbeiderbevegelse er en fellesbetegnelse for faglige og politiske bevegelser som har sin sosiale basis i arbeiderklassen, og tar sikte på å bedre arbeidernes levestandard og i det hele forsvare deres interesser. Til arbeiderbevegelsen regnes fagforeninger, politiske organisasjoner og også opprinnelig den kooperative bevegelsen.

 • Martin Tranmæl

  Martin Tranmæl var en norsk politiker og journalist. Han var en av Arbeiderpartiets mest markante skikkelser og tok initiativet til Fagopposisjonen av 1911.Fra 1906 var Tranmæl en av lederne for den opposisjonelle, revolusjonære fraksjonen som i 1918 overtok ledelsen av partiet. Tranmæl ble da partisekretær. Men han var også en av lederne for bruddet med kommunistene i 1923.I mellomkrigstiden var Tranmæl Arbeiderpartiets reelle leder.

  Fra wikipedia

 • Arbeiderbevegelsen

  Arbeiderbevegelsen viser vanligvis til fagforeninger av ordinære lønnsarbeidere (i motsetning til laug og rene profesjonsforeninger), samt de sosialistiske partiene som i mange land har vokst frem fra eller i tilknytning til denne fagbevegelsen.

 • Arbeidernes internasjonale kampdag

  Arbeidernes internasjonale kampdag, som i sin tid ble fastlagt til 1.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.