Arbeidsmiljøloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Arbeidsmiljøloven er vår lov

  Kjære alle sammen! Takk for at dere har kommet hit i dag for å markere vår faglige styrke. Takk for at dere stiller opp for vanlige arbeidsfolk.

 • Jeg har en drøm

  Jeg har en drøm. En drøm om at alle de som står utenfor arbeidslivet skal få den samme muligheten som dere til å være en del av det seriøse arbeidslivet.

 • Hua skal være på hauet - ikke i handa!

  Det er fantastisk å se at vi er så mange her i dag! En samlet arbeidstakerside står opp for arbeidstakernes rettigheter. Akkurat nå er titusenvis av mennesker samlet på nærmere 200 arrangementer på gater og torg i hele landet.

  Fra SNL

 • arbeidsmiljøloven

  Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Lovens fulle navn er lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer. Dette sier også noe om hva loven særlig dreier seg om. Med stillingsvern menes arbeidstakeres vern mot usaklig oppsigelse og avskjed. Loven erstatter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4.

 • permisjon i arbeidsforhold

  Permisjon i arbeidsforhold gir den ansatte mulighet til å være fraværende for kortere eller lengre tid, med eller uten lønn, samtidig som arbeidsforholdet fortsatt består. Permisjon må ikke forveksles med permittering. Rett til permisjon følger dels av lovregler og tariffavtaler, men kan også følge av praksis i den enkelte bedrift eller bransje, kutyme eller særskilt avtale.

  Fra wikipedia

 • Arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.

 • Arbeidsmiljøloven

  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

 • Tvisteløsningsnemnda for arbeidsmiljøloven

  Tvisteløsningsnemnda for arbeidsmiljøloven er en norsk statlig nemnd som behandler tvister om deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte, rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjoner etter arbeidsmiljøloven kapittel 12 samt rett til fritak fra nattarbeid eller overtidsarbeid.Fra 1.

Mer om Arbeidsmiljøloven fra Vox Publicas arkiv