Big Data

Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • stordata

  Stordata er store mengder med digitale data, samt teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon.Begrepet stordata er derfor nå tett koblet til data-analytikk (data analytics) der en bruker matematiske analyser og statistikk, kombinert med programvare basert på maskinlæring og dyplæring (deep learning), til å finne sammenhenger og trender.

 • statistikk

  Statistikk er vitenskapen om innsamling, oppsummering og analysering av data. Data kan være informasjon fra personer, bedrifter eller andre enheter, eller det kan være observasjoner av biologiske eller fysiske fenomener. Innsamling av data kan skje gjennom statistiske undersøkelser, og oppsummeringen og analysen skjer ved statistiske metoder. Ordet statistikk brukes også om selve dataene og oppsummeringen av dem.

  Fra wikipedia

 • Big Data (band)

  Big Data er et amerikansk elektronika-ptosjekt som hovedsakelig beskjeftiger seg med forholdet mellom moderne teknologi, enkeltmennesket og overvåkningssamfunnet.

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.[trenger referanse] Data er dermed det materielle grunnlaget for å overføre informasjon og kunnskap mellom mennesker ved kommunikasjon.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.

Mer om Big Data fra Vox Publicas arkiv