Big Data

Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Big Data

  Fra SNL

 • stordata

  Stordata, teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon.I tillegg til egenskaper knyttet til informasjonskvalitet og informasjonssikkerhet, er det vanlig å skille mellom ulike typer stordata ved hjelp av disse egenskapene: Volum: mengden av data Innsamlingshastighet: hvor fort nye data genereres heterogenitet: hvor mange forkjellige typer data som samles inn, for eksempel bilder, aktivitet på sosiale medier, eller sensoravlesninger.

 • IBM

  Armonk i New York, amerikansk data- og IT-konsern grunnlagt 1911, ofte kalt «Big Blue». IBM er verdens største selskap innen datakonsulentvirksomhet og IT-tjenester og verdens nest største innen programvare (etter Microsoft). IBM lager også integrerte kretser, samt stordatamaskiner, servere og lagringssystemer. Konsernets virksomhet innen bærbare (ThinkPad) og stasjonære personlige datamaskiner ble 2005 overtatt av kinesiske Lenovo, som flyttet hovedkvarteret til New York og ble verdens tredje største PC-produsent etter Dell og Hewlett-Packard.

  Fra wikipedia

 • Big Data (band)

  Big Data er et amerikansk elektronika-ptosjekt som hovedsakelig beskjeftiger seg med forholdet mellom moderne teknologi, enkeltmennesket og overvåkningssamfunnet.

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett.

Mer om Big Data fra Vox Publicas arkiv