Big Data

Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • stordata

  Stordata, teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon. I tillegg til egenskaper knyttet til informasjonskvalitet og informasjonssikkerhet, er det vanlig å skille mellom ulike typer stordata ved hjelp av disse egenskapene: Volum: mengden av data Innsamlingshastighet: hvor fort nye data genereres heterogenitet: hvor mange forkjellige typer data som samles inn, for eksempel bilder, aktivitet på sosiale medier, eller sensoravlesninger .

 • statistikk

  Statistikk er vitenskapen om innsamling, oppsummering og analysering av data. Data kan være informasjon fra personer, bedrifter eller andre enheter, eller det kan være observasjoner av biologiske eller fysiske fenomener. Innsamling av data kan skje gjennom statistiske undersøkelser, og oppsummeringen og analysen skjer ved statistiske metoder. Ordet statistikk brukes også om selve dataene og oppsummeringen av dem.

  Fra wikipedia

 • Big Data (band)

  Big Data er et amerikansk elektronika-ptosjekt som hovedsakelig beskjeftiger seg med forholdet mellom moderne teknologi, enkeltmennesket og overvåkningssamfunnet.

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett.

Mer om Big Data fra Vox Publicas arkiv