Big Data

Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • stordata

  Stordata, teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon. I tillegg til egenskaper knyttet til informasjonskvalitet og informasjonssikkerhet, er det vanlig å skille mellom ulike typer stordata ved hjelp av disse egenskapene: Volum: mengden av data Innsamlingshastighet: hvor fort nye data genereres heterogenitet: hvor mange forkjellige typer data som samles inn, for eksempel bilder, aktivitet på sosiale medier, eller sensoravlesninger .

 • personlighetstest

  Personlighetstester er en måte å måle personlighet på, altså en metode for å oppdage og beskrive stabile individuelle forskjeller mellom mennesker i tanker, følelser og atferd. Vitenskapelig personlighetspsykologi skal både beskrive hva personligheten består av, måle denne tilfredsstillende, og kunne predikere fremtidig atferd på bakgrunn av målingene.

  Fra wikipedia

 • Big Bang

  Denne artikkelen omhandler Big Bang-teorien.

 • Big Data (band)

  Big Data er et amerikansk elektronika-ptosjekt som hovedsakelig beskjeftiger seg med forholdet mellom moderne teknologi, enkeltmennesket og overvåkningssamfunnet.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett.

Mer om Big Data fra Vox Publicas arkiv