Datalagringsdirektivet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • datalagringsdirektivet

  Datalagringsdirektivet, DLD, er et EU-direktiv (direktiv 2006/24/EF) som pålegger tele- og internettilbydere å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i forbindelse med telefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, e-post og internett-tilgang. De lagrede dataene omfatter opplysninger om hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet.

 • Iselin Nybø

  Iselin Nybø er advokat, tidlegare stortingsrepresentant for Venstre frå Rogaland og tidlegare minister for forsking- og høgare utdanning og næringsminister i regjeringa Solberg. .

  Fra wikipedia

 • Datalagringsdirektivet

  Datalagringsdirektivet, ofte forkortet til DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF. Det påbyr lagring av nærmere angitte abonnements-, lokaliserings- og trafikkdata, også kalt metadata.

 • IP-adresse

  En IP-adresse, (av engelsk: Internet Protocol address) er en unik identifikator eller adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller en skriver i et TCP/IP-basert datanettverk.

 • Ida Jackson

  Ida Sofie Søland Jackson (født 12.

Mer om Datalagringsdirektivet fra Vox Publicas arkiv