Demokratiopplæring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ICCS – Demokratiundersøkelsen i skolen

  ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) er en internasjonal undersøkelse med hovedmål å gi et bilde av unge menneskers demokratiske beredskap og vilje til å delta i samfunnet som engasjerte medborgere.  Det er organisasjonen IEA som har ansvaret for undersøkelsen.  Undersøkelsen er gjennomført to ganger: i 2009 med 38 land og i 2016 med 24 land.

  Fra wikipedia

 • Eidsvoll

  For den australske byen med samme navn, se Eidsvold.

 • Sebastian Bakare

  Sebastian Bakare (født 1940) er en anglikansk biskop i Zimbabwe.

 • Skolevalg

  Skolevalg er i flere land en betegnelse på en form for prøvevalg som blir avholdt ved skoler i forbindelse med andre valg, som lokalvalg, parlamentsvalg eller folkeavstemninger.