Demokratisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Stemmeseddel fra stortingsvalget 1814

 • Bilde: Kildenett.no

  Stemmererettigede i Byneset ved stortingsvalget 1894

 • Bilde: Kildenett.no

  Stemmeseddel fra kommunevalg i Frosta kommune 1893

 • Bilde: Kildenett.no

  Telegram til stiftamtmannen i Trondheim angående valget 1915

  Fra SNL

 • demokratisering

  Demokratisering, en prosess i retning av mer demokrati. Et eksempel kan være da kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913, eller da Portugal gikk fra å være et diktatur til å bli et demokrati i 1976..

 • Den arabiske våren

  Den arabiske våren er en fellesbetegnelse på de folkelige opprør som brøt ut i flere land i Nord-Afrika og deretter i Midtøsten i 2010–2011, og som førte til politiske endringer i flere land, inklusive regimeendring i Tunisia, Egypt, Libya, samt skifte av statssjef i Jemen. Opprørene antok ulik karakter i forskjellige land, fra demonstrasjoner til borgerkrig i to land (Jemen og Syria).

  Fra wikipedia

 • Demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Lisboa

  Lisboa er hovedstad og største by i Portugal.

 • Nobels fredspris

  Nobels fredspris er en av de fem priser svensken Alfred Nobel opprettet i sitt testamente av 27.