Den norske Helsingforskomite

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den norske Helsingforskomite

  Fra SNL

 • Kirgisistans samtidshistorie

  Kirgisistans samtidshistorie er landets historie etter 1991. I likhet med øvrige stater i det tidligere Sovjetunionen ble Kirgisistan en uavhengig republikk i 1991. Samme år ble Askar Akajev valgt til landets president. Etter selvstendigheten har landet vært preget av økonomiske vanskeligheter, politisk uro og voldelige sammenstøt mellom etniske grupper.

  Fra wikipedia

 • Aage Storm Borchgrevink

  Aage Storm Borchgrevink (født 1969) er en norsk forfatter og litteraturkritiker.

 • Den norske Helsingforskomité

  Den norske Helsingforskomité er en norsk ideell organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling.

 • Helsingfors-erklæringen

  Helsingfors-erklæringen ble til ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas konferanse i Helsingfors i Finland fra juli til august 1975, og omhandlet menneskerettighetene, pressefrihet, miljø og avståelse fra bruk av vold ved konfliktløsning.

Mer om Den norske Helsingforskomite fra Vox Publicas arkiv