Den norske Helsingforskomite

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den norske Helsingforskomite

  Fra wikipedia

 • Dankert Freilem

  Dankert Freilem (født 15.

 • Den norske Helsingforskomité

  Den norske Helsingforskomité er en norsk ideell organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling.

 • Helsingfors-erklæringen

  Helsingfors-erklæringen ble til ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas konferanse i Helsingfors i Finland fra juli til august 1975, og omhandlet menneskerettighetene, pressefrihet, miljø og avståelse fra bruk av vold ved konfliktløsning.

Mer om Den norske Helsingforskomite fra Vox Publicas arkiv