Design

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • design

  Design er en internasjonal betegnelse på formgiving. Design betegner prosessen der man fastsetter det endelige utseende på et produkt med sikte på både funksjon (bruksmåte) og utseende. Begrepet blir også brukt om resultatet av denne prosessen.Det har med tiden også blitt vanlig å bruke design i betydningen plan, skisse eller mal. Dette tilsvarer den engelske bruken av begrepet.

 • design

  Design er utformingen og tilretteleggelsen av et eksperiment eller en vitenskapelig undersøkelse. Designet inkluderer blant annet metodevalg, utvalg av forsøkspersoner eller pasienter. Forskeren kan velge ulike måter eller strategier for gjennomføring av forskningen. Dette omtales gjerne som forsøksplan, forskningsdesign eller bare design. Det finnes en del standarddesign som de fleste forskere bruker.

  Fra wikipedia

 • Design

  Design er et internasjonalt begrep som både betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgiving og funksjon, og selve resultatet av denne prosessen.

 • Grafisk design

  Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet.

 • Intelligent design

  Intelligent design er en oppfatning om at visse egenskaper ved universet, blant annet grunnleggende trekk ved levende organismer, utviser karakteristika som er resultatet av en intelligent årsak eller virkekraft, i motsetning til av en ikke-styrt prosess som f.eks.