Design

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • design

  Design er en internasjonal betegnelse på formgiving. Design betegner prosessen der man fastsetter det endelige utseende på et produkt med sikte på både funksjon (bruksmåte) og utseende. Begrepet blir også brukt om resultatet av denne prosessen.Det har med tiden også blitt vanlig å bruke design i betydningen plan, skisse eller mal. Dette tilsvarer den engelske bruken av begrepet.

 • industridesign

  Industridesign er utvikling og planlegging av industrielt fremstilte produkter i den hensikt å gjøre produktene tiltalende for brukeren. Prosessen foregår før selve produksjonen begynner og inkluderer utvikling av produktets funksjonelle sider og bruksegenskaper, utforming av utseende, og tilretteleggelse av produktet for masseproduksjon, distribusjon og salg.Estetisk utforming av produktet er sjelden industridesignerens eneste bidrag, men regnes alltid som vesentlig.

  Fra wikipedia

 • Design

  Design er et internasjonalt begrep som både betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgiving og funksjon, og selve resultatet av denne prosessen.

 • Grafisk design

  Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet.

 • Industriell design

  Industriell design eller industridesign er en spesialisert form for design, som innebærer utvikling, planlegging og formgivning av industrielt framstilte produkter.