Visuell ABC for data-byråkrater

Designere tegner og forteller: Hvordan frigi offentlige data på korrekt vis?

Du arbei­der i en offentlig virk­somhet og vur­der­er å fri­gi datasett. Hva er vik­tig å tenke på? På denne bloggen har du før kun­net lese Eirik Stavelins utkast til bruk­san­vis­ning bereg­net på net­topp slike situasjoner. 

Takket være Ton Zijl­stra og James Burke kan du nå ta et syvmilssteg til, og att på til få noe å henge på veggen! 

Som del av et pros­jekt for ned­er­landske myn­digheter har de to laget denne lekre visuelle fram­still­in­gen av vur­der­ing­spros­essen før datasett kan frigis. 

Data-ABC (ill: Lifesized. CC: by-nc-sa)

Data-ABC (ill: Life­sized. CC: by-nc-sa)

Se også pdf-ver­sjon klar til utskrift. Zijl­stra ber om norsk over­set­telse, og det bidrar vi selvsagt gjerne med.

Samme Zijl­stra og Burke står bak et annet godt ini­tia­tiv: Our data er ment som en europeisk sam­le­side for arbeid med offentlige data. Målet er å sam­le gode eksem­pler på anven­delse av data, og de ber om bidrag:

- Data sets, point­ers with short descrip­tions of what’s available;
— Ini­tia­tives, point­ers to pol­i­cy ini­tia­tives, com­pe­ti­tions, bar­camps. Also as exam­ples of what you can do in your own country;
— Mashups, exam­ple appli­ca­tions based on open gov­ern­ment data. 

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen