Digitalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • digitalisering

  Digitalisering, det å legge tilrette for generering digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen.Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og overført som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene..

 • Digitalisering av telefonnettet

  Fra 1970 til slutten av 1990-årene ble det tradisjonelle analoge telefonnettet skiftet fullstendig ut med digital teknologi i overføringssystemer og sentraler. Det begynte med digital taleoverføring på PCM-systemer over lokale telekabler i nærsambandsnettet. Men den store satsningen – utskiftning av fjernsambandsnettet og de flere tusen telefonsentralene – skjedde fra 1986 til 1997.