Digitalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • digitalisering

  Digitalisering er det å legge til rette for generering av digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen ved hjelp av informasjonsteknologi.Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og transportert som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene.

 • digital sosiologi

  Digital sosiologi er en fagretning i sosiologien som tar for seg den digitale teknologiens rolle i samfunnsutvikling. Sosiologiske studier av digitalisering utforsker forholdet mellom digital teknologi og samfunn på alle analysenivå, fra mikro til makro. Problemstillinger om digitalisering er derfor relevante innenfor nær sagt alle arbeidsområder i sosiologien.

  Fra wikipedia

 • Digitalisering

  Må ikke forveksles med behandling med digitalis.

 • Digitalisering av lyd og bilde

  Digitalisering av lyd og bilde er prosesser som omgjør lagrede lyd- og bildesignaler til digitale signaler.

 • GSM

  For Internettspillet som forkortes GSM se goSupermodel.