Digitalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • digitalisering

  Digitalisering er det å legge til rette for generering av digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen ved hjelp av informasjonsteknologi.Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og transportert som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene.

 • digitalisering av telefonnettet

  Fra 1970 til slutten av 1990-årene ble det tradisjonelle analoge telefonnettet skiftet ut med digital teknologi i overføringssystemer og sentraler. Det begynte med digital taleoverføring på PCM-systemer over lokale telekabler i nærsambandsnettet. Men den store satsningen—utskiftning av fjernsambandsnettet og de flere tusen telefonsentralene—skjedde fra 1986 til 1997.

  Fra wikipedia

 • Altinn

  Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater.

 • Digitalisering

  Må ikke forveksles med behandling med digitalis.

 • Digitalisering av lyd og bilde

  Digitalisering av lyd og bilde er prosesser som omgjør lagrede lyd- og bildesignaler til digitale signaler.