Flyktning

En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • flyktninger

  I folkeretten betyr flyktning en politisk flyktning: et menneske som har forlatt sitt hjemland i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å unndra seg straff for en politisk forgåelse. Denne definisjonen finner vi i FNs flyktningekonvensjon og i den norske utlendingsloven. Det folkerettslige flyktningbegrepet omfatter ikke internflyktningene (også kalt internt fordrevne eller «internally displaced persons»), selv om det er denne gruppen som har økt mest fra 1990-årene og nå er den største gruppen av flyktninger.

 • Grenseloser i Nord-Norge under andre verdenskrig

  Grenseloser var personer som hjalp flyktninger fra Norge over grensen til Sverige under andre verdenskrig. Totalt flyktet om lag 50 000 nordmenn og utenlandske statsborgere fra Norge til Sverige i årene 1940–1945. Ca. 20 prosent av disse kom fra Nord-Norge.I Nord-Norge var det ti hovedruter grenselosene brukte for å hjelpe flyktningene over grensen.

  Fra wikipedia

 • En flyktning krysser sitt spor

  En flyktning krysser sitt spor er en roman fra 1933 av Aksel Sandemose.

 • Flyktning

  En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse.

 • Janteloven

  Janteloven er en tekst skrevet av forfatteren Aksel Sandemose i 1933, og ble først presentert i verket En flyktning krysser sitt spor.