Flyktning

En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • flyktninger

  Flyktninger er ifølge FNs flyktningekonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». FNs konvensjon om flyktningenes rettigheter fra 1951 med tillegg av 1967, artikkel 1 A.

 • Grenseloser i Nord-Norge under andre verdenskrig

  Grenseloser var personer som hjalp flyktninger fra Norge over grensen til Sverige under andre verdenskrig. Totalt flyktet om lag 50 000 nordmenn og utenlandske statsborgere fra Norge til Sverige i årene 1940–1945. Ca. 20 % av disse kom fra Nord-Norge. I Nord-Norge var det ti hovedruter grenselosene brukte for å hjelpe flyktningene over grensen. De fysiske forholdene var mer krevende på flyktningrutene i Nord-Norge enn i Sør-Norge, og det var flere dødsfall underveis.

  Fra wikipedia

 • En flyktning krysser sitt spor

  En flyktning krysser sitt spor er en roman fra 1933 av Aksel Sandemose.

 • Flyktning

  En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse.

 • Janteloven

  Janteloven er en tekst skrevet av forfatteren Aksel Sandemose i 1933, og ble først presentert i verket En flyktning krysser sitt spor.