Flyktning

En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • flyktninger

  Flyktninger er ifølge FNs flyktningekonvensjon artikkel 1 A «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». Folkerettslig betyr flyktning i alminnelighet en politisk flyktning: et menneske som har forlatt sitt hjemland i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å unndra seg straff for en politisk forgåelse.

 • Grenseloser i Nord-Norge under andre verdenskrig

  Grenseloser var personer som hjalp flyktninger fra Norge over grensen til Sverige under andre verdenskrig. Totalt flyktet om lag 50 000 nordmenn og utenlandske statsborgere fra Norge til Sverige i årene 1940–1945. Ca. 20 prosent av disse kom fra Nord-Norge. I Nord-Norge var det ti hovedruter grenselosene brukte for å hjelpe flyktningene over grensen.

  Fra wikipedia

 • En flyktning krysser sitt spor

  En flyktning krysser sitt spor er en roman fra 1933 av Aksel Sandemose.

 • Flyktning

  En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse.

 • Flyktninger fra Norge

  Flyktninger fra Norge omfattet under andre verdenskrig om lag 50 000 mennesker som flyktet fra det tyskokkuperte Norge, de fleste av disse til det nøytrale Sverige.