Forskningsdata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • NSD - Norsk senter for forskningsdata AS

  NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (på engelsk NSD – Norwegian Centre for Research Data) er en forskningsinstitusjon som arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Formålet med virksomheten er å gjøre tilgangen til forskningsdata enklere ved å fjerne juridiske, økonomiske og praktiske hindringer.

 • Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør

  Sikt er en offentlig virksomhet som skal levere forskningsdata og digitale tjenester til institusjoner innenfor høyere utdanning og forskning. Virksomheten ble vedtatt opprettet i 2021, med oppstartsdato 1. januar 2022. Sikt skal legge til rette for en moderne og trygg digital infrastruktur i kunskapssektoren, og for at brukere kan dele og gjenbruke data på en enkel måte.

  Fra wikipedia

 • John Christian Elden

  John Christian Elden (født 2.

 • NSD - Norsk senter for forskningsdata

  NSD - Norsk senter for forskningsdata, opprinnelig Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, var en norsk forskningsinstitusjon som skulle arkivere, tilrettelegge og formidle data til forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

 • Olaf Thommessen (1966)

  For redaktøren i Verdens Gang 1878–1910, se Ola Thommessen.

Mer om Forskningsdata fra Vox Publicas arkiv