Forskningsdata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • NSD – Norsk senter for forskningsdata

  NSD – Norsk senter for forskningsdata var en forskningsinstitusjon som arkiverte, tilrettela og formidlet data til forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Formålet med virksomheten var å gjøre tilgangen til forskningsdata enklere ved å fjerne juridiske, økonomiske og praktiske hindringer. I 2021 ble NSD lagt ned og oppgavene videreført til Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.Av de mest sentrale arbeidsområdene til NSD var utvikling av tekniske løsninger for deling av forskningsdata, samt rollen som personvernombud og kompetansesenter for personvern for norske forskningsinstitusjoner.

 • Sikt

  Sikt er en offentlig virksomhet som leverer forskningsdata og digitale tjenester til institusjoner innenfor høyere utdanning og forskning. Virksomheten ble vedtatt opprettet i 2021, med oppstartsdato 1. januar 2022.Sikt skal legge til rette for en moderne og trygg digital infrastruktur i kunskapssektoren, og for at brukere kan dele og gjenbruke data på en enkel måte.

  Fra wikipedia

 • NSD – Norsk senter for forskningsdata

  NSD – Norsk senter for forskningsdata, opprinnelig Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, var en norsk forskningsinstitusjon som skulle arkivere, tilrettelegge og formidle data til forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

 • Odvar Nordli

  Odvar Nordli (1927–2018) var en norsk politiker for Arbeiderpartiet.

 • Reiulf Steen

  Reiulf Hjalmar Steen (født 16.

Mer om Forskningsdata fra Vox Publicas arkiv