Forskningsdata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • NSD - Norsk senter for forskningsdata AS

    NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (på engelsk NSD – Norwegian Centre for Research Data) er en forskningsinstitusjon som arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Formålet med virksomheten er å gjøre tilgangen til forskningsdata enklere ved å fjerne juridiske, økonomiske og praktiske hindringer.

  • Anders Lothe

    Anders Lothe var lærar, målmann og politikar. Han gjekk i brodden for mange målpolitiske og kulturelle nytiltak i Sogn og Fjordane. Anders Lothe var fødd på Lote i Gloppen. Han var elev ved amtsskulen i Florø og tok seinare utdanning ved Seljord lærarskule (1896) og ved Tanks skule i Bergen (1901). I 1896 starta han den lange yrkeskarrieren sin som lærar i folkeskulen, først i Gloppen og seinare i Kinn og Sparbu, før han kom til Florø i 1915.

Mer om Forskningsdata fra Vox Publicas arkiv