Frykt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Frykt

  Fra SNL

 • frykt

  Frykt er en tilstand som oppstår når en person utsettes for en reell fare, enten direkte eller i form av en ikke-innbilt trussel. De fysiologiske forandringer som oppstår under frykt setter kroppen i alarmberedskap, i stand til å klare en plutselig anstrengelse, som flukt eller angrep, men kroppens innsatsevne kan også bli lammet hvis frykten er for sterk.

 • fobi

  Fobi er angst for og unngåelse av situasjoner, naturfenomener, gjenstander eller dyr. Det er en form for frykt som er overdreven i forhold til situasjonen, ikke minsker ved fornuftige forklaringer og overtalelser, er utenfor viljemessig kontroll og som fører til unngåelse av den fryktede situasjonen. Mildere tilfeller der frykten ikke hemmer livsutfoldelsen kalles fobisk frykt.

  Fra wikipedia

 • Flyktning

  En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse.

 • Frykt

  Frykt eller redsel er en følelse som man kjenner ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt.

 • Slanger

  Slanger (Serpentes) er en gruppe skjellkledde krypdyr som kjennetegnes ved at de mangler synlige lemmer.