Frykt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Frykt

  Fra SNL

 • frykt

  Frykt er den emosjonelle tilstanden som oppstår når en person utsettes for en reell fare, enten direkte eller i form av en ikke-innbilt trussel. De fysiologiske forandringene som oppstår under frykt setter kroppen i alarmberedskap, i stand til å klare en plutselig anstrengelse, som flukt eller angrep. Kroppens innsatsevne kan også bli lammet hvis frykten er for sterk – på engelsk kalles dette fight-or-flight-responsen (eller fight-flight-freeze).Den kroppslige prosessene som ligger til grunn for denne endringen av tilstand er aktiveringen av det sympatiske nervesystemet.

 • fobi

  Fobi er angst for og unngåelse av situasjoner, naturfenomener, gjenstander eller dyr. Det er en form for frykt som er overdreven i forhold til situasjonen, ikke minsker ved fornuftige forklaringer og overtalelser, er utenfor viljemessig kontroll og som fører til unngåelse av den fryktede situasjonen. Mildere tilfeller der frykten ikke hemmer livsutfoldelsen kalles fobisk frykt.

  Fra wikipedia

 • FOMO

  Frykt for å gå glipp av noe eller FOMO (fra engelsk: fear of missing out) er en type sosial angst med rot i troen på at andre kan ha det moro mens personen som opplever angsten, ikke er til stede.

 • Frykt

  Frykt eller redsel er en følelse som man kjenner ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt.

 • Hillsborough-tragedien

  Hillsborough-tragedien var en tribuneulykke den 15.