Jens Stoltenberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Et Norge med mer fellesskap og rettferdighet

  Ærede President. Etter stortingsvalget den 12.

 • Regjeringens tiltredelseserklæring

  President, Etter at Regjeringen Bondevik valgte å gå av har Arbeiderpartiet som den største gruppe i Stortinget påtatt seg regjeringsansvaret. Budsjettavtalen med sentrumspartiene gir et godt utgangspunkt for samarbeid om den økonomiske politikken og fordelingspolitikken.

 • Sluttstrek og startstrek

  Kjære alle sammen, Vi er samlet i dag for å markere avslutningen av en historisk prosess - oppgjøret etter de eiendeler som ble fraranet norske jøder under den annen verdenskrig. Vi setter et verdig punktum for et uverdig kapittel i norsk historie.

  Fra SNL

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet og generalsekretær i NATO. Han var statsminister fra 2000 til 2001 og fra 2005 til 2013 i den rødgrønne regjeringen; til sammen ni og et halvt år. Han var leder av Arbeiderpartiet i perioden 2002–2014. Stoltenberg var i 2001 delansvarlig for det største valgnederlaget for Arbeiderpartiet i nyere tid, men han fikk også mye av æren for at Arbeiderpartiet i 2005 og 2009 vant valgene etter å ha tatt den historiske avgjørelsen om å regjere sammen med andre partier; Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927.Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på seks representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter andre verdenskrig.