Journalistikk og demokrati (rapport)

Artik­lene her er hen­tet fra eller omtaler rap­porten Jour­nal­is­tikk og demokrati (pdf) utgitt av Fritt Ord i mai 2013. Rap­porten drøfter utfor­dringer den dig­i­tale medierev­o­lusjo­nen stiller jour­nal­is­tikk og medi­er over­for, og kom­mer med forslag til mediepoli­tiske tiltak. For­fat­terne er: Sven Egil Omdal, Anders Bjartnes, Paul Bjerke og Ragn­hild K. Olsen.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Journalistikk og demokrati (rapport)

    Fra SNL

  • George Orwell

    George Orwell var ein britisk romanforfattar, essayist, journalist og kritikar. I ein karakteristisk klar og retorisk effektiv prosa støttar han konsekvent demokratisk sosialisme samtidig som han kritiserer totalitære samfunnssystem og samfunn med store klasseskilje (særleg Storbritannia). To av Orwells romanar, Animal Farm (1945) og Nittenåttifire (1949), er blant dei viktigaste og mest kjende romanane frå 1900-talet, ikkje berre i Storbritannia, men globalt.

  • Svennik Høyer

    Svennik Høyer var en medieforsker ved Universitetet i Oslo. Han var en pioner i oppbyggingen av presseforskning og medievitenskap i Norge, Norden og i de baltiske stater.Allerede som student var Høyer involvert i planleggingen av Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo, i det han i 1954 deltok i en forprosjektgruppe som ledet opp mot etableringen i 1958.