FORFATTER

Anders Bjartnes
Anders Bjartnes

Redaktør for Norsk klimastiftelses publikasjoner. Har bred pressebakgrunn, blant annet fra Dagens Næringsliv og VG.

http://klimastiftelsen.no/


2 bidrag