Klimapolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimapolitikk

  Klimapolitikk er politikk som tar sikte på å håndtere klimaendringer. Dette inkluderer både politikk som skal begrense vår påvirkning på klimaet (for eksempel ved å redusere utslipp av klimagasser) og politikk som skal hjelpe samfunn og natur med å leve med de klimaendringene som skjer (klimatilpasning).Klimapolitikk utformes og gjennomføres på kommunalt, nasjonalt (se artikkel om norsk klimapolitikk) og internasjonalt nivå (se artikkel om Parisavtalen).

 • norsk klimapolitikk

  Den nasjonale klimapolitikken i Norge er forankret gjennom to brede forlik i Stortinget, fra 2008 og 2012..

  Fra wikipedia

 • Klimapolitikk

  Klimapolitikk er politiske tiltak for å motvirke menneskeskapte klimaendringer, særlig global oppvarming, samt redusere skadevirkningene av slike endringer.

 • Marius Holm

  Marius Holm (født 8.

 • Parisavtalen

  Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale som ble vedtatt under klimatoppmøtet 12.

Mer om Klimapolitikk fra Vox Publicas arkiv