Klimapolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimapolitikk

  Klimapolitikk er politikk som tar sikte på å håndtere klimaendringer. Dette inkluderer både politikk som skal begrense klimaendringer (for eksempel ved å redusere utslipp av klimagasser) og politikk som skal hjelpe folk å leve med klimaendringer (for eksempel klimatilpasning).

 • Klimaforliket

  Klimaforliket, først brukt som betegnelse på et politisk kompromiss av 17. januar 2008 om Norges miljø- og klimapolitikk. Med på kompromisset var de daværende regjeringspartiene Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og opposisjonspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Med klimaforliket har Stortinget vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for hvordan disse målene skal nås.

  Fra wikipedia

 • Jens Ulltveit-Moe

  Jens Dag Ulltveit-Moe (født 16.

 • Klimapolitikk

  Klimapolitikk er politiske tiltak for å motvirke menneskeskapte klimaendringer, særlig global oppvarming, samt redusere skadevirkningene av slike endringer.

 • Parisavtalen

  Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale som ble vedtatt under klimatoppmøtet 12.

Mer om Klimapolitikk fra Vox Publicas arkiv

 • Politikernes spalteplass

  Kronikker, artikler og debattinnlegg undertegnet ministre er først og fremst politisk PR som får egen spalteplass i pressen. De er unike innen politisk kommunikasjon, men diskuteres sjelden....