Klimapolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimapolitikk

  Klimapolitikk er politikk som tar sikte på å håndtere klimaendringer. Dette inkluderer både politikk som skal begrense vår påvirkning på klimaet (for eksempel ved å redusere utslipp av klimagasser) og politikk som skal hjelpe samfunn og natur med å leve med de klimaendringene som skjer (klimatilpasning).Klimapolitikk utformes og gjennomføres på kommunalt, nasjonalt (se artikkel om norsk klimapolitikk) og internasjonalt nivå (se artikkel om Parisavtalen)..

 • norsk klimapolitikk

  Norges klimapolitikk har som formål å redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, og å tilpasse det norske samfunnet til klimaendringene. For å nå målet om reduserte utslipp brukes en rekke ulike virkemidler som avgifter, kvotehandel, støtteordninger, teknologistandarder og andre former for regulering.Det overordnede ansvaret for norsk klimapolitikk ligger hos Klima- og miljødepartementet.

  Fra wikipedia

 • Arbeidernes ungdomsfylking

  Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon og Norges største politiske ungdomsorganisasjon med 8 997 medlemmer per 31.

 • Klimameldingen

  Klimameldingen, St.meld.

 • Klimapolitikk

  Klimapolitikk er politiske tiltak for å motvirke menneskeskapte klimaendringer, særlig global oppvarming, samt redusere skadevirkningene av slike endringer.

Mer om Klimapolitikk fra Vox Publicas arkiv