Klimapolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Klimaforliket

  Klimaforliket, først brukt som betegnelse på et politisk kompromiss av 17. januar 2008 om Norges miljø- og klimapolitikk. Med på kompromisset var de daværende regjeringspartiene Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og opposisjonspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Med klimaforliket har Stortinget vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for hvordan disse målene skal nås.

 • Kevin Rudd

  Kevin Rudd, australsk politiker og diplomat, tilhører det sosialdemokratiske partiet ALP (Australian Labor Party). Utdannet blant annet i kinesisk ved universitetet i Canberra. I utenrikstjenesten fra 1981, fra 1989 politisk karriere i delstaten Queensland. Medlem av parlamentet fra 1998, partileder i ALP 2006-10. Statsminister i Australia fra 2007 til 2010, og på ny fra juni 2013 til september 2013.Rudd og Labor vant en overbevisende seier ved valget 2007.

  Fra wikipedia

 • Klimameldingen

  Klimameldingen, St.meld.

 • Klimapolitikk

  Klimapolitikk er politiske tiltak for å motvirke menneskeskapte klimaendringer, særlig global oppvarming, samt redusere skadevirkningene av slike endringer.

 • Marius Holm

  Marius Holm (født 8.

Mer om Klimapolitikk fra Vox Publicas arkiv

 • Politikernes spalteplass

  Kronikker, artikler og debattinnlegg undertegnet ministre er først og fremst politisk PR som får egen spalteplass i pressen. De er unike innen politisk kommunikasjon, men diskuteres sjelden....