Klimapolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimapolitikk

  Klimapolitikk er politikk som tar sikte på å håndtere klimaendringer. Dette inkluderer både politikk som skal begrense vår påvirkning på klimaet (for eksempel ved å redusere utslipp av klimagasser) og politikk som skal hjelpe samfunn og natur med å leve med de klimaendringene som skjer (klimatilpasning).Klimapolitikk utformes og gjennomføres på kommunalt, nasjonalt (se artikkel om norsk klimapolitikk) og internasjonalt nivå (se artikkel om Parisavtalen).

 • Klimaforliket

  Klimaforliket, først brukt som betegnelse på et politisk kompromiss av 17. januar 2008 om Norges miljø- og klimapolitikk. Med på kompromisset var de daværende regjeringspartiene Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og opposisjonspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Med klimaforliket har Stortinget vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for hvordan disse målene skal nås.

  Fra wikipedia

 • Klimapolitikk

  Klimapolitikk er politiske tiltak for å motvirke menneskeskapte klimaendringer, særlig global oppvarming, samt redusere skadevirkningene av slike endringer.

 • Kristin Halvorsen

  Kristin Halvorsen (født 2.

 • Naturens tålegrense

  Naturens tålegrense var et begrep som ble benyttet for å dimensjonere forurensingsreduserende tiltak.

Mer om Klimapolitikk fra Vox Publicas arkiv

 • Politikernes spalteplass

  Kronikker, artikler og debattinnlegg undertegnet ministre er først og fremst politisk PR som får egen spalteplass i pressen. De er unike innen politisk kommunikasjon, men diskuteres sjelden....