Anne Karin Sæther: Oljelandet i klimakampen (podkast)

Norge vil være et ledende klimaland, men tjener samtidig godt på olje og gass som gir store CO2-utslipp. Podkast med forfatter Anne Karin Sæther.

Norges vanske­lige dobbel­trolle som olje­pro­dusent og kli­mafork­jem­per er temaet for Sæthers bok De beste inten­sjon­er. Olje­landet i kli­makam­p­en, som kom ut i år.

29. august arrangerte Forum for viten­skap og demokrati et debattmøte i Bergen der Sæther for­t­alte om inten­sjonene i starten av olje­poli­tikken på 1970-tal­let og klimapoli­tikken på 1980-tal­let. Hvilke mål sat­te man seg den gang og hvilken rel­e­vans har disse tidlige målene i dag? Hvor­dan har man opp­nådd at norsk olje og gass blir omtalt som «kli­mavennlig»?

Anne Karin Sæther har bak­grunn som jour­nal­ist i NRK og Dagsavisen. Fra 2006–2011 var hun kom­mu­nikasjon­ss­jef i Bel­lona og nå job­ber hun med poli­tisk kom­mu­nikasjon i Utdanningsforbundet.

Pod­kas­ten er pro­dusert av Ing­jald Pil­skog, post­dok­tor ved Uni Research Kli­ma. Møteled­er: Peter M. Haugan.

TEMA

K

aj Skag
en

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen