Kulturjournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Aftenbladet

  Aftenbladet var en norsk dagsavis, som utkom i Oslo fra 1855 til 1881, som en direkte fortsettelse av Krydseren. Aftenbladet var en satirisk-polemisk avis med sterk liberalistisk grunntone og en direkte motstander av Morgenbladets konservative linje. Avisen kan sies å ha vært talerør for de kretser som senere dannet partiet Venstre.Ditmar Meidell, Krydserens grunnlegger, var Aftenbladets redaktør helt til avslutningen i 1881, bortsett fra et kortere tidsrom da J.

 • Felix Salten

  Felix Salten var en østerriksk forfatter, teaterkritiker og journalist..

  Fra wikipedia

 • Gun og Olof Engqvists stipend

  Gun og Olof Engqvists stipend (svensk: Gun och Olof Engqvists stipendium) deles ut av Svenska Akademien og kommer fra et fond som ble overlevert til Akademiet i 1975 av tidligere hovrettslagmann Olof Engqvist og hans hustru Gun, født Dalén.

 • Kulturjournalistikk

  Kulturjournalistikk er en journalistisk gren som overvåker, undersøker og analyserer kulturelle fenomener.

 • Leif Ove Larsen

  For andre personer med samme navn se: Leif Larsen (andre betydninger)Leif Ove Larsen (født 27.

Mer om Kulturjournalistikk fra Vox Publicas arkiv