Kulturjournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Aftenbladet

    Aftenbladet var en norsk dagsavis, som utkom i Oslo fra 1855 til 1881, som en direkte fortsettelse av Krydseren. Aftenbladet var en satirisk-polemisk avis med sterk liberalistisk grunntone og en direkte motstander av Morgenbladets konservative linje. Avisen kan sies å ha vært talerør for de kretser som senere dannet partiet Venstre. Ditmar Meidell, Krydserens grunnlegger, var Aftenbladets redaktør helt til avslutningen i 1881, bortsett fra et kortere tidsrom da J.

  • Felix Salten

    Felix Salten var en østerriksk forfatter, teaterkritiker og journalist..

Mer om Kulturjournalistikk fra Vox Publicas arkiv