Kulturjournalistikkens muligheter

Hvem er det egentlig som hører på P2?

Å dekke kul­tur er vik­tig for­di det sier noe om hva det vil si å leve i vår tid. Kul­turen er et utgangspunkt for å reflek­tere rundt samti­den, ved å spørre seg hvor­dan kun­st og kul­tur speil­er prob­le­mer, verdis­pørsmål og diskusjon­er i sam­fun­net. Det men­er Ole Jan Larsen, som er kanal­sjef for NRK P2. Han har tidligere job­bet som lit­ter­aturkri­tik­er, kom­men­ta­tor, og vært involvert i pro­gram­mer som Dagsnytt, Bren­npunkt og Detektor.

Ida Ander­sen har tatt en prat med Larsen om radio, P2 og kul­tur­jour­nal­is­tikkens muligheter i siste episode av Mediesam­funn, som du kan høre under:

mediesamfunn_vp

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen