Likestilling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • 100 år for familien. 100 år for likestilling

  Kjære alle sammen! Det er med særlig glede jeg besøker Paris på en deilig junidag og jeg må takke Paris rådhus både for at de vil dele dette arrangementet med oss og for at de har invitert oss til denne vakre bygningen. Vi er her i anledning av at Norge markerer 100 års uavhengighet og status som selvstendig nasjon og for å markere Paris-ordførerens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene.

 • Likestilling i samiske miljøer

  Takk for invitasjonen til å åpne denne første nordiske konferansen om likestilling i samiske miljøer, delfinansiert av blant annet Nordisk Ministerråd etter initiativ fra meg i fjor da Norge var formannskapsland. Jeg synes det er veldig bra at de tre nordiske sametingene er representert, og at Norge kan være vertsland for konferansen.

 • Likestilling er en menneskesak

  Kjære sametingsdelegater. Det er en stor ære for meg å anledning til å stå her i dag i denne for norske samer så viktige institusjonen som Sametingets plenum er.

  Fra SNL

 • likestillings- og diskrimineringsloven

  Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering.

 • Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

  Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme. I løpet av 1960-årene endret dette seg.

  Fra wikipedia

 • Audun Lysbakken

  Audun Bjørlo Lysbakken (født 30.

 • HDI

  Dette er en artikkel om selve indeksen.

 • Likestilling

  Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder.