Likestilling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Likestilling

  Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder.

 • Likestillingsloven

  Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9.

 • Rassemblement national

  Rassemblement national (RN, «Nasjonal Samling»), tidligere Front national (FN, «Nasjonal front») er et fransk konservativt , proteksjonistisk og nasjonalistisk politisk parti.