Lokalpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  (snm) om Norsk Vegplan II for Trondheim og Sporvegen

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Portrett, Nilsgarden 1917

 • Bilde: Storfjord kommune

  Storfjord kommunestyre anno 1960

  Fra Virksomme Ord

 • Prinsipper i lokalpolitikken

  Fordi Oslo er en stor by med stort folketall, i alle fall sammenliknet med de øvrige kommuner her til lands, har en gjennom noen år hatt en ordning med bydelsutvalg. Denne ordningen ble satt i verk dels for å desentralisere en del avgjørelser i kommunen, og dels for å skape et større engasjement omkring oppgavene i lokalmiljøet.

 • Visjonær forandring

  Gode KrF-venner! Mange menneskeliv gikk tapt i terrorangrepet i Algerie forrige uke. Arbeidere fra en rekke land ble offer for bestialske mordere.

  Fra SNL

 • kommuneinndelingen i Norge

  Kommuneinndelingen i Norge er et politisk stridsspørsmål. Det er uenighet om kommuneinndelingen både i norsk rikspolitikk og på lokalt plan i kommuner som vurderer sammenslåing.Spørsmålet har i senere tid vært aktuelt i forbindelse kommunereformen, en prosess som førte til at Stortinget i 2017 vedtok å redusere antallet kommuner fra 426 til 358.Hensynet til innbyggernes engasjement og innflytelse i lokaldemokratiet (borgereffektivitet) brukes ofte som argument for å opprettholde små kommuner.

 • Amund Venger

  Amund Venger, sivilagronom og politiker (Sp), tilhører Røkholt-Venger-ætten, sønnesønn av stortingsmann Anders Venger (1872-1935). Amund Venger var en markant skikkelse både i Senterpartiet, i lokalpolitikken, i landbruksmiljøet og i Nei til EU-bevegelsen. Han drev gården Vengerbakken på Eidsvoll 1973-90, var fylkeslandbrukssjef 1983-84, statssekretær i Miljøverndepartementet i Kåre Willochs regjering 1984-86 og generalsekretær i Norges Bondelag 1988-94.

  Fra wikipedia

 • Nord-Norge

  Nord-Norge er den nordligste og østligste landsdelen i Norge og består av fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

 • Oslo

  Oslo (mellom 1624 og 1925 – Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) (sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad og største by.

 • Trøndelag

  Trøndelag (sørsamisk: Trööndelage) er et fylke og en historisk landsdel i Norge.

Mer om Lokalpolitikk fra Vox Publicas arkiv