Lokalpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Johan Nygaardsvold

  Johan Nygaardsvold var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet, stortingsrepresentant i over 30 år og statsminister frå 20. mars 1935 til 25. juni 1945. Som reformpolitikar før andre verdskrigen og som regjeringssjef ved krigsutbrotet i 1940 er Nygaardsvold sitt ettermæle todelt. Meir enn nokon annan har han æra for at viktige velferdsordningar vart vedtekne og gjennomførte.

 • bygdelister

  Bygdelister er lokale vallister som er uavhengige av dei vanlege landsdekkjande partia. Bygdelister er ein type lokale lister til kommunestyret, med representantar berre frå eitt særskilt område i kommunen. Bygdelistene har som ei primær målsetjing å sikre interessene til bygda eller regionen som kandidatane kjem frå. Bygdelister og andre lokale lister kan fange opp misnøye med lokal partidominans, kommunesamanslåing eller lokaliseringsstrid om attraktive etableringar.

  Fra wikipedia

 • Amrit Kaur

  Amrit Pernille Kaur Sandhu (født 2003) er en norsk politiker (R).

 • Liv Signe Navarsete

  Liv Signe Navarsete (født 1958) er en norsk tidligere politiker for Senterpartiet (Sp) som siden 2022 er statsforvalter i Vestland.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

Mer om Lokalpolitikk fra Vox Publicas arkiv