Lokalpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Prinsipper i lokalpolitikken

  Fordi Oslo er en stor by med stort folketall, i alle fall sammenliknet med de øvrige kommuner her til lands, har en gjennom noen år hatt en ordning med bydelsutvalg. Denne ordningen ble satt i verk dels for å desentralisere en del avgjørelser i kommunen, og dels for å skape et større engasjement omkring oppgavene i lokalmiljøet.

 • Visjonær forandring

  Gode KrF-venner! Mange menneskeliv gikk tapt i terrorangrepet i Algerie forrige uke. Arbeidere fra en rekke land ble offer for bestialske mordere.

  Fra SNL

 • Johan Nygaardsvold

  Johan Nygaardsvold var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet, stortingsrepresentant i over tretti år og statsminister frå 20. mars 1935 til 25. juni 1945. Som reformpolitikar før andre verdskrigen og som regjeringssjef ved krigsutbrotet i 1940 er Nygaardsvolds ettermæle todelt.Meir enn nokon har han æra for at viktige velferdsordningar vart vedtekne og gjennomførte.

 • bygdelister

  Bygdelister er lokale vallister som er uavhengige av dei vanlege landsdekkjande partia. Bygdelister er ein type lokale lister til kommunestyret, med representantar berre frå eitt særskilt område i kommunen. Bygdelistene har som ei primær målsetjing å sikre interessene til bygda eller regionen som kandidatane kjem frå. Bygdelister og andre lokale lister kan fange opp misnøye med lokal partidominans, kommunesamanslåing eller lokaliseringsstrid om attraktive etableringar.

  Fra wikipedia

 • Anna Rogstad

  Anna Georgine Rogstad (født 26.

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

Mer om Lokalpolitikk fra Vox Publicas arkiv