Lokalpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Johan Nygaardsvold

  Johan Nygaardsvold var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet, stortingsrepresentant i over tretti år og statsminister frå 20. mars 1935 til 25. juni 1945. Som reformpolitikar før andre verdskrigen og som regjeringssjef ved krigsutbrotet i 1940 er Nygaardsvolds ettermæle todelt.Meir enn nokon har han æra for at viktige velferdsordningar vart vedtekne og gjennomførte.

 • bygdelister

  Bygdelister er lokale vallister som er uavhengige av dei vanlege landsdekkjande partia. Bygdelister er ein type lokale lister til kommunestyret, med representantar berre frå eitt særskilt område i kommunen. Bygdelistene har som ei primær målsetjing å sikre interessene til bygda eller regionen som kandidatane kjem frå. Bygdelister og andre lokale lister kan fange opp misnøye med lokal partidominans, kommunesamanslåing eller lokaliseringsstrid om attraktive etableringar.

  Fra wikipedia

 • Gro Harlem Brundtland

  Gro Brundtland (født 1939), kjent som Gro Harlem Brundtland, er en norsk tidligere lege og politiker (Ap).

 • Odvar Nordli

  Odvar Nordli (1927–2018) var en norsk politiker for Arbeiderpartiet.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

Mer om Lokalpolitikk fra Vox Publicas arkiv