Nyhetsbrev fra Vox Publica

Blant temaene: Digital kildejakt, NRK på nett, åpenhet om forskningsdata.

Nye artik­ler:
En stemme, et liv
— Jeg vis­ste at det var farlig å ytre seg fritt idet jeg beg­y­nte å blogge, men jeg har aldri angret på at jeg gjorde det, sier egyp­tiske Kareem Amer. Nå deltar han i stor Amnesty-aksjon mot men­neskerettighets­brudd. Av Emma Gerritsen

Still nye krav til NRK på nett
Ved å stille nye krav, kan mediepoli­tik­erne sørge for at NRK styrk­er, ikke svekker den norske net­tof­fent­ligheten. Av Olav Anders Øvrebø

Net­tet snør­er seg rundt kildene
Datainnsam­ling og sporing av kom­mu­nikasjon truer pressens evne til å beskytte kildene sine. Av Ole-Har­ald Nafstad

Kri­tikkbloggen Peiling
Når ret­ningslin­jer stjel­er rettigheter
Har du lest ret­ningslin­jene for Google eller Face­book i det siste? Da er du noe helt utenom det van­lige. Av Mag­nus Hoem Iversen

Med­borg­er­pan­elet
3000 har svart på første runde
Med­borg­er­pan­elets første runde har vært i fel­ten i 14 dager, og har nå drøyt 3000 deltakere. Av Svei­n­ung Arnesen

Fak­ta først
Sher­locks første lov om åpne data
Forskere har noe å lære av mes­ter­de­tek­tiv­en. Av Olav Anders Øvrebø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen