Nyhetsbrev fra Vox Publica

Blant temaene: Digital kildejakt, NRK på nett, åpenhet om forskningsdata.

Nye artik­ler:
En stem­me, et liv
— Jeg viss­te at det var far­lig å ytre seg fritt idet jeg begyn­te å blog­ge, men jeg har ald­ri ang­ret på at jeg gjor­de det, sier egyp­tis­ke Kareem Amer. Nå del­tar han i stor Amne­sty-aksjon mot men­neske­ret­tig­hets­brudd. Av Emma Gerritsen

Still nye krav til NRK på nett
Ved å stil­le nye krav, kan medie­po­li­ti­ker­ne sør­ge for at NRK styr­ker, ikke svek­ker den nors­ke nettof­fent­lig­he­ten. Av Olav Anders Øvrebø

Net­tet snø­rer seg rundt kildene
Data­inn­sam­ling og spo­ring av kom­mu­ni­ka­sjon tru­er pres­sens evne til å beskyt­te kil­de­ne sine. Av Ole-Harald Nafstad

Kri­tikk­blog­gen Peiling
Når ret­nings­lin­jer stje­ler rettigheter
Har du lest ret­nings­lin­je­ne for Goog­le eller Face­bo­ok i det sis­te? Da er du noe helt uten­om det van­li­ge. Av Mag­nus Hoem Iversen

Med­bor­ger­pa­ne­let
3000 har svart på førs­te runde
Med­bor­ger­pa­ne­lets førs­te run­de har vært i fel­ten i 14 dager, og har nå drøyt 3000 del­ta­ke­re. Av Svein­ung Arnesen

Fak­ta først
Sher­locks førs­te lov om åpne data
Fors­ke­re har noe å lære av mes­ter­de­tek­ti­ven. Av Olav Anders Øvrebø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen