Mediebruk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Anita Werner

  Anita Werner var en norsk medieforsker og professor ved Universitetet i Oslo. Werner var en sentral fagperson og leder i oppbygningen av presseforskningen og medievitenskapen i Norge. I sin egen forskning la hun særlig vekt på barn og unges bruk av massemedier.

 • digital frakobling

  Digital frakobling er å ta en pause fra smarttelefoner, sosiale medier eller andre digitale verktøy. Begrepet er en norsk oversettelse og tilretteleggelse av de engelske begrepene «digital detox» og «digital disconnection». Digital detox brukes også med norsk uttale. Avlogget og skjermfri er begreper med samme betydning. Digital frakobling som begrep og fenomen er blitt utbredt på 2010-tallet.

  Fra wikipedia

 • Eiri Elvestad

  Eiri Elvestad (født 1970) er en norsk medieviter.

 • Mediestrategi

  Mediestrategi handler om strategisk rådgivning innen medierelaterte kommunikasjonsspørsmål – hvordan en annonsør når en valg målgruppe gjennom mediene.

 • NRK

  Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent under forkortelsen NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap som tilbyr medieinnhold på radio, TV, strømmetjeneste og internett.