Medienorge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt fra en identifiserbar avsender, i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge Statistas estimat ble det i 2020 brukt 763 milliarder dollar i verden på reklame.Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 1.

 • annonse

  En annonse er en kunngjøring eller avertissement som er rykket inn i en publikasjon mot betaling. Publikasjonen kan være et trykket eller elektronisk medium.Annonser er verdens mest benyttede reklameform og i flere hundre år har de vært en viktig inntektskilde for aviser, ukeblader, magasiner eller tidsskrifter. Det er en kontaktform både små og store markedsførere har med sine kunder og sitt marked.

  Fra wikipedia

 • NRK Radio

  NRK Radio er et merkenavn for radio- og lytteinnhold, produsert og formidlet av det norske kringkastingsselskapet NRK. Navnet brukes også som en samlebetegnelse for all lytte- og radiovirksomhet fra NRK. NRK Radio driver femten ulike radiokanaler.

 • Nordhordland (avis)

  Nordhordland er en lokalavis som blir utgitt i Knarvik i Vestland.

 • VG

  Verdens Gang (VG) er en norsk riksdekkende tabloidavis som utkommer både på papir og i elektronisk form.