Ukens medienyheter: Kroppsfokusert reklame, boikotting og TV-titting

Barn og unge møter på mye kroppsfokusert reklame, viser en ny studie gjort av Medietilsynet. I 24 timer boikottet ulike kjendiser Facebook og Instagram i en protest mot hatytringer og falsk informasjon. Når koronasituasjonen sto på i Norge i perioden mars-juni, så unge mye mer på direktesendt fjernsyn enn ellers, viser en studie gjort av Kantar. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.

ukens medienyheter

Barn og ungdom møter kroppsfokusert reklame

En fer­sk rap­port fra Medi­etil­synet vis­er at norske barn og ung­dom­mer møter store mengder kropps­fokusert reklame på nett. Halv­parten av de mel­lom 13 og 18 år har sett reklamer for pro­duk­ter som lover vek­t­tap eller større muskler. Reklame for penge­spill og gam­bling er også utbredt. Mari Vel­sand, direk­tør i Medi­etil­synet, ønsker at de store plat­tformene tar grep for å redusere slik markeds­føring ret­tet mot ung­dom­mer (15.09.2020).

Les mer hos Dagens Næringsliv.

Kjendiser boikotter og Facebook og Instagram i 24 timer

I en protest mot hatytringer og fal­sk infor­masjon på sosiale medi­er, boikot­ter en rekke amerikanske kjendis­er Fac­book og Insta­gram i 24 timer. Kim Kar­dashi­an West, med sine 188 mil­lion­er føl­gere på Insta­gram, er blant dem som fron­ter aksjo­nen ons­dag. Boikot­ten er en del av kam­pan­jen «Stop Hate for Prof­it» som ble lansert i juni (16.09.2020).

Les mer hos NRK.

Unge så langt mere på direktesendt TV i mars-juni

Under de strenge smit­tev­ern­til­tak­ene i mars-juni så unge i alderen 18–25 år langt mere direk­te­sendt TV enn de van­ligvis gjør. Det vis­er en spør­re­un­der­søkelse som Kan­tar har gjen­nom­ført for NRK. TV-sein­gen inklud­er­er seing på nett, på tilbud som VGTV og Dag­bladet TV. De unges vik­tig­ste infor­masjon­skilder i peri­o­den var avis­er og net­tavis­er (63 %), Inter­nett (54 %), offentlige nettsider (49 %) og TV (38 %) (16.09.2020).

Les mer hos NRK.

Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen