Migrasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • migrasjon

  Migrasjon er flytting fra ett område til et annet. Innen demografi brukes ordet ofte for å betegne menneskers flytting over landegrenser, altså innvandring og utvandring. Migrasjon kan være både frivillig og tvungen, lovlig og ulovlig. I motsetning til flytting innenlands, som er mer eller mindre fri for restriksjoner i de fleste land, er internasjonal migrasjon oftere regulert av lover og regelverk som styrer innvandringen.

 • migrasjon

  Migrasjon er at planter eller dyr flytter seg fra et område til et annet. Det skjelnes vanligvis mellom migrasjon og spredning; migrasjon brukes vanligvis om samtidig masseforflytning i samme retning.

  Fra wikipedia

 • Migrasjon

  Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring.

 • Tvungen migrasjon

  Tvungen migrasjon betegner migrasjon som skyldes diskriminering av politiske, religiøse eller etniske årsaker; tvingende økonomiske årsaker (som f.eks.

 • Årsaker til migrasjon

  Forståelsen av migrasjon er dominert av såkalt neoklassisk teori.