Migrasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Hjertets migrasjon

  Hei Molde, Før jeg begynner å lese den teksten som jeg hadde planlagt å lese, så vil jeg bare si noe veldig kort om det som er skjedd den siste tiden. Min første og eneste kommentar er at ytringsfriheten er viktigst, og det kommer den alltid til å være for meg (applaus).

  Fra SNL

 • migrasjon

  Migrasjon er flytting fra ett område til et annet. Innen demografi brukes ordet ofte for å betegne menneskers flytting over landegrenser, altså innvandring og utvandring. Migrasjon kan være både frivillig og tvungen, lovlig og ulovlig. I motsetning til flytting innenlands, som er mer eller mindre fri for restriksjoner i de fleste land, er internasjonal migrasjon oftere regulert av lover og regelverk som styrer innvandringen.

 • migrasjon

  Migrasjon er at planter eller dyr flytter seg fra et område til et annet. Det skjelnes vanligvis mellom migrasjon og spredning; migrasjon brukes vanligvis om samtidig masseforflytning i samme retning. .

  Fra wikipedia

 • Migrasjon

  Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring.

 • Seismisk migrasjon

  Seismisk migrasjon er den prosessen hvor seismiske hendelser flyttes geometrisk i enten rom eller tid til den beliggenheten der hendelsen befant seg i undergrunnen i stedet for beliggenheten der den ble tatt opp på overflaten, som dermed gir et mer nøyaktig bilde av undergrunnen.

 • Årsaker til migrasjon

  Forståelsen av migrasjon er dominert av såkalt neoklassisk teori.