Migrasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Stiftelsen av Nordmannsforbundets Trondheimsavdeling

 • Bilde: Kildenett.no

  Eggen-slekta

 • Bilde: Kildenett.no

  Inn- og utflyttede i Otterøy 1925

 • Bilde: Kildenett.no

  Inn- og utflyttede i Fosnes 1906-07

  Fra Virksomme Ord

 • Hjertets migrasjon

  Hei Molde, Før jeg begynner å lese den teksten som jeg hadde planlagt å lese, så vil jeg bare si noe veldig kort om det som er skjedd den siste tiden. Min første og eneste kommentar er at ytringsfriheten er viktigst, og det kommer den alltid til å være for meg (applaus).

  Fra SNL

 • migrasjon

  Migrasjon, flytting fra et område til et annet. I demografien brukes migrasjon ofte for å betegne menneskers flytting over landegrenser, altså innvandring og utvandring. Migrasjon kan være både både frivillig og tvungen, legal og illegal.Viktige årsaker til migrasjon er konflikter og fattigdom som skaper flyktninger, men også den tiltagende globaliseringen som innebærer økt reisevirksomhet, internasjonalisering av utdanningssystemet og økt internasjonal handel.Menneskehandel (trafficking) bidrar til illegal og tvungen migrasjon..

 • migrasjon

  Inn- og utvandring (henholdsvis immigrasjon og emigrasjon) av planter og/eller dyr og mennesker. Det skjelnes vanligvis mellom migrasjon og spredning; migrasjon brukes vanligvis om samtidig masseforflytning i samme retning. Man kan skille mellom tre typer migrasjon: (1) forflytninger som dyr gjør én gang i livet (f.eks. sommerfugler som flyr fra kontinentet til Skandinavia), (2) tur-retur-forflytninger (f.eks.