Moms

Dance Moms er en amerikansk realityserie som hadde premiere på kanalen Lifetime 13. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Sunnfjord Museum

  Solar

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Telemark Museum

  Radio

  Fra SNL

 • merverdiavgift

  Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen. Merverdiavgift ble innført i Norge i 1970 og erstattet den tidligere omsetningsavgiften, som rammet siste ledd, og som fra 1964 utgjorde 12 prosent. Avgiftsgrunnlaget er salgssummen. Den generelle satsen er (fra 2013) 25 prosent, for næringsmidler (redusert sats) 15 prosent og for persontransport, kringkastingsavgift, romutleie på hotell, ervervsmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (lav sats) 8 prosent.

 • MOM

  Mars Orbiter Mission, Indias første Mars-sonde. Ble skutt opp fra Satish Dhawan romsenteret med en PSLV-bærerakett 5. november 2013. Sonden vil etter planen bruke cirka 300 dager på ferden ut til Mars, der en oppbremsing med hovedmotoren skal sørge for at den blir plassert i en bane med laveste punkt i 366 km og høyeste i 80 000 km. En forstudie ble gjennomført i 2010 etter den vellykkede oppskytningen av månesonden Chandrayaan 1 i oktober 2008.

  Fra wikipedia

 • Dance Moms

  Dance Moms er en amerikansk realityserie som hadde premiere på kanalen Lifetime 13.

 • Merverdiavgift

  Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift (skatt) på verdien som blir lagt til varer eller tjenester (avanse) i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.

 • Verdiskaping

  Verdiskaping er bruk av kunnskap, kapital og/eller arbeid med det formålet å skape økonomiske verdier.