Moms

Dance Moms er en amerikansk realityserie som hadde premiere på kanalen Lifetime 13. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • merverdiavgift

  Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen. Merverdiavgift ble innført i Norge i 1970 og erstattet den tidligere omsetningsavgiften, som rammet siste ledd, og som fra 1964 utgjorde 12 prosent. Avgiftsgrunnlaget er salgssummen. Den generelle satsen er (fra 2013) 25 prosent, for næringsmidler (redusert sats) 15 prosent og for persontransport, kringkastingsavgift, romutleie på hotell, ervervsmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (lav sats) 8 prosent.

 • Mars Orbiter Mission

  Mars Orbiter Mission er Indias første Mars-sonde. Sonden skal i utgangspunktet demonstrere teknologi for fremtidige romsonder, men er utstyrt med fem instrumenter som blant annet kan ta bilder, registrere hydrogen, deuterium og metan i Mars-atmosfæren og kartlegge overflatens sammensetning og mineralogi. Et viktig formål med instrumentene er å samle informasjon som kan forklare vanntapet tidlig i Mars historie.

  Fra wikipedia

 • Dance Moms

  Dance Moms er en amerikansk realityserie som hadde premiere på kanalen Lifetime 13.

 • Merverdiavgift

  Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift (skatt) på verdien som blir lagt til varer eller tjenester (avanse) i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.

 • Museum of Modern Art

  Museum of Modern Art (MoMA) i New York er et av verdens viktigste og mest kjente museer for moderne kunst.