Nettnøytralitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nettnøytralitet

  Nettnøytralitet, rettigheter og plikter som sikrer at internettrafikk mellom sluttbrukere skal behandles likt, både i det offentlige stamnettet og i den delen av nettet som drives av private internettleverandører. Med "sluttbruker" menes i denne sammenhengen både privatpersoner og organisasjoner, uavhengig av størrelse, som bruker Internettet. Disse rettighetene til "fri ferdsel på nett" har mye til felles med allemannsretten i Norge.

 • digitalisering

  Digitalisering, det å legge tilrette for generering digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen.Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og overført som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene..

  Fra wikipedia

 • European Digital Rights

  European Digital Rights (EDRi) er en internasjonal rettighetsorganisasjon med hovedkvarter i Brussel i Belgia.

 • Nettnøytralitet

  Nettnøytralitet (alternativt nettverksnøytralitet) henviser til et prinsipp som brukes om bredbåndstilgang, og potensielt alle nettverk.

 • Stortingets familie- og kulturkomité

  Stortingets familie- og kulturkomité er en fagkomité i Stortinget.

Mer om Nettnøytralitet fra Vox Publicas arkiv