Nettnøytralitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nettnøytralitet

  Nettnøytralitet, rettigheter og plikter som sikrer at internettrafikk mellom sluttbrukere skal behandles likt, både i det offentlige stamnettet og i den delen av nettet som drives av private internettleverandører.Med "sluttbruker" menes i denne sammenhengen både privatpersoner og organisasjoner, uavhengig av størrelse, som bruker Internettet.Disse rettighetene til "fri ferdsel på nett" har mye til felles med allemannsretten i Norge..

  Fra wikipedia

 • European Digital Rights

  European Digital Rights (EDRi) er en internasjonal rettighetsorganisasjon med hovedkvarter i Brussel i Belgia.

 • FriBit

  FriBit var en interesseorganisasjon med formål å «sikre samfunnet mest mulig kunnskap og kultur» gjennom å «jobbe for tilrettelegging av lovlig informasjonsdeling og samtidig fremme gunstige løsninger for både opphavsmenn og forbrukere».

 • Nettnøytralitet

  Nettnøytralitet (alternativt nettverksnøytralitet) henviser til et prinsipp som brukes om bredbåndstilgang, og potensielt alle nettverk.

Mer om Nettnøytralitet fra Vox Publicas arkiv