Nettnøytralitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nettnøytralitet

  Nettnøytralitet, rettigheter og plikter som sikrer at internettrafikk mellom sluttbrukere skal behandles likt, både i det offentlige stamnettet og i den delen av nettet som drives av private internettleverandører. Med "sluttbruker" menes i denne sammenhengen både privatpersoner og organisasjoner, uavhengig av størrelse, som bruker Internettet. Disse rettighetene til "fri ferdsel på nett" har mye til felles med allemannsretten i Norge.

 • digitalisering

  Digitalisering er det å legge til rette for generering av digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen ved hjelp av informasjonsteknologi. Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og transportert som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene.

  Fra wikipedia

 • European Digital Rights

  European Digital Rights (EDRi) er en internasjonal rettighetsorganisasjon med hovedkvarter i Brussel i Belgia.

 • FriBit

  FriBit var en interesseorganisasjon med formål å «sikre samfunnet mest mulig kunnskap og kultur» gjennom å «jobbe for tilrettelegging av lovlig informasjonsdeling og samtidig fremme gunstige løsninger for både opphavsmenn og forbrukere».

 • Nettnøytralitet

  Nettnøytralitet (alternativt nettverksnøytralitet) henviser til et prinsipp som brukes om bredbåndstilgang, og potensielt alle nettverk.

Mer om Nettnøytralitet fra Vox Publicas arkiv