Norsk Redaktørforening

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Norsk Redaktørforening

    Norsk Redaktørforening er et samlende organ for redaktører i dagspressen, nyhetsbyråer og nyhetsavdelingene i radio og fjernsyn. Foreningen ble stiftet i 1950.Norsk Redaktørforening ledes av et styre på ni redaktører, leder fra 2009 er Harald Stanghelle (Aftenposten) og nestleder er fra mai 2015 Hanna Relling Berg (Sunnmørsposten).Foreningen er en rent yrkesmessig organisasjon som er upolitisk og blant annet har til oppgave å arbeide for god presseskikk og ellers vareta prinsipielle og redaksjonelle interesser.

  • Arne Jensen

    Arne Jensen er en norsk medieleder med bakgrunn som journalist og avisredaktør. Jensen er fra 2013 generalsekretær i Norsk Redaktørforening.Arne Jensen tok 1985 eksamen i jus, 2. avdeling ved Universitetet i Bergen.Yrkeskarrieren startet som journalist i Dalane Tidende 1985-89 og i Sandefjords Blad 1989-94. Han var nyhetsredaktør i Moss Avis 1994-95, organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund 1995-99 og sjefredaktør i Østlands-Posten 1999-2003.Arne Jensen har fra 2003 vært ansatt i Norsk Redaktørforening.