Norsk Redaktørforening

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Norsk Redaktørforening

    Norsk Redaktørforening er et samlende organ for redaktører i dagspressen, nyhetsbyråer og nyhetsavdelingene i radio og fjernsyn. Foreningen ble stiftet i 1950.Norsk Redaktørforening ledes av et styre på ni redaktører. Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG er fra 2023 styreleder. Reidun K. Nybø er fra 2022 generalsekretær.Foreningen er en rent yrkesmessig organisasjon som er upolitisk og blant annet har til oppgave å arbeide for god presseskikk og ellers vareta prinsipielle og redaksjonelle interesser.

  • Hanna Relling Berg

    Hanna Lovise Relling Berg er ein norsk journalist og redaktør. Ho har sett sitt preg på Sunnmørsposten gjennom fleire tiår, og i 2007 blei ho den første kvinnelege sjefsredaktøren i avisa. Frå 2019 til 2021 var ho styreleiar i Norsk Redaktørforening..