Hvorfor åpne data?

Ny video begrunner hvorfor offentlig sektors datakilder bør åpnes.

Videoen er pro­dusert av Open Knowl­edge Foun­da­tion (OKF), og består primært av korte uttalelser fra nøkkelper­son­er i det inter­nasjonale aktivist­miljøet for åpne offentlige data. Blant disse er Rufus Pol­lock fra OKF. 

Jeg har bidratt med norske tek­ster. Bare si fra hvis du finner noen feil eller unøyak­tigheter. Tek­stene er lagt inn med verk­tøyet Uni­ver­sal Sub­ti­tles, og videoen med tek­ster på mange språk har sin egen side. Der kan du også laste ned tekstene.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen