Pressehistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • norsk presses historie

  Den første avisen som ble utgitt i Norge var Norske Intelligenz-Seddeler i 1763. Før den tid utkom det sporadiske flygeblad og håndskrevne nyhetsmeldinger. Deretter fulgte avisetableringer i Bergen (1765), Trondheim (1767) og Kristiansand (1790). Disse var såkalte «adresseaviser», som hovedsakelig var basert på avertissementer, og som utkom en gang ukentlig.

 • Olav Myre

  Olav Myre var ein norsk pressemann og boksamlar. Han skreiv bøker og avisartiklar om kjende og lite kjende emne frå bokkulturen..

  Fra wikipedia

 • Aggershusiske acter

  Aggershusiske acter eller Aggershusiske acters første quartaels summariske beskriffelse paa nerverende aar 1644 flitteligen samlet oc forfattet regnes som det første forsøk på å etablere en periodisk presse i Norge.

 • Jan Fossen

  Jan Martin Fossen (født 1955) var i 37 år redaktør og daglig leder i lokalavisa Varingen i Nittedal i Akershus til 2019.

 • Vardø Framtid

  Vardø Framtid var en norsk avis som kom ut i Vardø fra 1.