Pressehistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Svennik Høyer

    Svennik Høyer (1931–2017) var medieforsker ved Universitetet i Oslo. Han var en pioner i oppbyggingen av presseforskning og medievitenskap i Norge, Norden og i de baltiske stater. Allerede som student var Høyer involvert i planleggingen av Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo, i det han i 1954 deltok i en forprosjektgruppe som ledet opp mot etableringen i 1958.

  • Anders Larsen

    Anders Larsen var en samisk forfatter, avisredaktør og lærer. Larsen var en pioner i samisk kulturliv. I 1904 grunnla han den samiske avisa Sagai Muittalægje, som han var redaktør for i flere år. I 1912 utga han romanen Beaiveálgu, som regnes som den første samiskspråklige romanen. Den ble publisert på norsk i 2013 med tittelen Dagen gryr..