Raftostiftelsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen, allmennyttig stiftelse, opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto og hans arbeid for menneskerettigheter. Stiftelsen, som har sete i Bergen, har en grunnkapital på 300 000 kroner og en egenkapital på 5,3 millioner kroner ved utgangen av 2017. Stiftelsens formål er «å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet», og den deler årlig ut Raftoprisen.

 • Raftoprisen

  Professor Thorolf Raftos minnepris for menneskerettigheter, best kjent som Raftoprisen, er en pris som siden 1987 har blitt utdelt av Raftostiftelsen i Bergen til en person eller organisasjon «som arbeider for å fremme menneskerettighetene». Prisvinneren mottar et diplom og 20 000 dollar under en seremoni i Bergen.Prisen er oppkalt etter professor ved Norges Handelshøyskole og fredsaktivist Thorolf Rafto (1922–1986).

  Fra wikipedia

 • Arild Hermstad

  Arild Hermstad (født 15.

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Hordaland; og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen ble opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto.