Raftostiftelsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen, allmennyttig stiftelse, opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto og hans arbeid for menneskerettigheter. Stiftelsen, som har sete i Bergen, har en grunnkapital på 300 000 kroner. Stiftelsens formål er «å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet», og den deler årlig ut Raftoprisen.

 • Bahrain Center for Human Rights

  Bahrain Center for Human Rights, bahrainsk menneskerettighetsorganisasjon, etablert i 2002, og en forkjemper for beskyttelse av individets rettigheter og et demokratisk samfunn.Bahrain Center for Human Rights (BCHR) er en ikke-statlig, uavhengig organiasjon, grunnlagt av en gruppe aktivister i juli 2002. Etter at organisasjonens daværende leder, Abulhadi al-Khawaja, ble arrestert for å ha kritisert landets statsminister i 2004, ble BCHR beordret oppløst av myndighetene.

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Hordaland; og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen ble opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto.

 • Thorolf Rafto

  Thorolf Rafto (født 6.