Saklighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Universitetet i Bergen, juridiske fakultet

 • Bilde: Vest-Agder-museet

  Arkitektens kontor

  Fra SNL

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål.Rettssystemet i Noreg har tre domstolnivå: tingretten, lagmannsretten og høgsterett.

 • sivilprosess

  Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om rettergangen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven..

  Fra wikipedia

 • Gisselsituasjonen på Torp

  Gisselsituasjonen på Torp fant sted 28.

 • Madeleine McCann-saken

  Madeleine McCann-saken, eller bare Madeleine-saken, er blitt navnet på en forsvinningssak som oppstod da den tre år gamle, britiske jenta Madeleine McCann (født 12.

 • NOKAS-ranet

  NOKAS-ranet er det alminnelig brukte navnet på ranet av en tellesentral i Kongsgata i Stavanger tilhørende Norsk Kontantservice (NOKAS) den 5.

Mer om Saklighet fra Vox Publicas arkiv