Saklighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Høgsterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker og om lag 1000 prosessuelle spørsmål.

 • Moen-saken

  Moen-saken er en norsk kriminalsak. Saken er Europas eneste kjente tilfelle av dobbelt justismord i drapssaker. Den sterkt funksjonshemmede (blant annet døvstum og lam i høyre arm) Fritz Moen ble i 1978 dømt for å ha voldtatt og drept en 20 år gammel jente ved Stavne i Trondheim. I 1981 ble han i tillegg dømt for i 1976 å ha tatt livet av en annen 20 år gammel jente ved Nardo i Trondheim.

  Fra wikipedia

 • Baneheia-saken

  Baneheia-saken er en norsk straffesak, og et justismord, som ble begått etter at to jenter ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19.

 • Bertheussen-saken

  Bertheussen-saken var en norsk straffesak mot Laila Anita Bertheussen (født 1965) i 2020 og 2021 som gjaldt anonyme trusler mot medlemmer av den norske regjeringen og indirekte angrep på de høyeste statsorganene i Norge.

 • Orderud-saken

  Orderud-saken er en av de mest omtalte drapssakene i Norge.

Mer om Saklighet fra Vox Publicas arkiv