Saklighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål.

 • sivilprosess

  Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om rettergangen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven.

  Fra wikipedia

 • Baneheia-saken

  Baneheia-saken er en mye omtalt dobbeltdrapssak i Norge.

 • Christoffer-saken

  Christoffer-saken var en barnemishandlingssak, med døden til følge, hvor 8 år gamle Christoffer Kihle Gjerstad (født 18.

 • Sake

  Sake (酒) er den vestlige betegnelsen på en japansk alkoholholdig drikk som brygges av polert ris.

Mer om Saklighet fra Vox Publicas arkiv