Saklighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål.

 • sivilprosess

  Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistesaker eller tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om rettergangen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven. .

  Fra wikipedia

 • Drapet på Birgitte Tengs

  Drapet på Birgitte Tengs, også kalt Birgitte-saken eller Tengs-saken, er en mye omtalt uoppklart norsk drapssak som startet 6.

 • Kings Bay-saken

  Kings Bay-saken i norsk politikk ble utløst av en den såkalte Kings Bay-gruveulykken på Svalbard høsten 1962, og som førte til regjeringskrise i Norge etter at rapporten om ulykken ble fremlagt sommeren 1963.

 • Liste over norske uoppklarte drapssaker

  Liste over norske uoppklarte drapssaker er en oversikt over uoppklarte drapssaker i Norge som har forblitt uoppklarte etter lengre tids politietterforskning.

Mer om Saklighet fra Vox Publicas arkiv