Saklighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Universitetet i Bergen, juridiske fakultet

 • Bilde: Vest-Agder-museet

  Arkitektens kontor

  Fra SNL

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål.

 • sivilprosess

  Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om rettergangen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven.

  Fra wikipedia

 • Orderud-saken

  Orderud-saken er blitt navnet på en av de mest omtalte drapssakene i Norge.

 • Torgersen-saken

  Torgersen-saken (opprinnelig kalt «Skippergata-saken») var en norsk kriminalsak som gjelder drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata 6B i Oslo den 7.

 • Vågå-saken

  Vågå-saken, også kjent som Øygard-saken, var en norsk straffesak og politisk affære som ble utløst da daværende ordfører i Vågå Rune Øygard (Ap) ble siktet for seksuell omgang med barn den 19.

Mer om Saklighet fra Vox Publicas arkiv