Saklighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål.

 • sivilprosess

  Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistesaker eller tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om rettergangen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven. .

  Fra wikipedia

 • Baneheia-saken

  Baneheia-saken var drap på to jenter i Baneheia i Kristiansand 19.

 • Ramm-saken

  Ramm-saken er en norsk uoppklart drapssak hvor Roald Ramm (71) ble funnet bundet og drept 8.

 • Sake

  Sake (酒) er den vestlige betegnelsen på en japansk alkoholholdig drikk som brygges av polert ris.

Mer om Saklighet fra Vox Publicas arkiv