Saklighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker og om lag 1000 prosessuelle spørsmål.Rettssystemet i Noreg har tre domstolsnivå: tingretten, lagmannsretten og Høgsterett.

 • sivilprosess

  Sivilprosess er reglene om saksbehandlingen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistesaker eller tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om saksbehandlingen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven. .

  Fra wikipedia

 • Baneheia-saken

  Baneheia-saken er en norsk straffesak etter at to jenter ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19.

 • Dreyfus-saken

  Dreyfus-saken (fransk: l'affaire Dreyfus) var en politisk skandale som delte Frankrike i to uforsonlige politiske leirer fra affæren begynte i 1894 til den ble løst i 1906.

 • Orderud-saken

  Orderud-saken er blitt navnet på en av de mest omtalte drapssakene i Norge.Natt til pinseaften 22.

Mer om Saklighet fra Vox Publicas arkiv