Stortingsvalg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • stortingsvalg

    Stortingsvalg er valg av representanter til Stortinget. Valgene foregår hvert fjerde år, og gjennomføres i september. Det velges 169 representanter til Stortinget. Landet er delt i 19 valgdistrikter som velger hver sine stortingsrepresentanter. Stortingsvalget 2021 var det siste riksvalget i Norge med valg av representanter til Stortinget for perioden 2021–2025.

  • Stortingsvalg

    Tabeller over de norske politiske partienes prosentvise andel av stemmene ved stortingsvalgene siden 1882. Les mer om stortingsvalg og stortingsvalgenes historie.

Mer om Stortingsvalg fra Vox Publicas arkiv