Stortingsvalg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • stortingsvalg

  Stortingsvalg er valg av representanter til Stortinget. Valgene foregår hvert fjerde år, og gjennomføres i september. Det velges 169 representanter til Stortinget. Landet er delt i 19 valgdistrikter som velger hver sine stortingsrepresentanter. Stortingsvalget 2021 var det siste riksvalget i Norge med valg av representanter til Stortinget for perioden 2021–2025.

 • stortingsvalg

  Stortingsvalg er et valg til Norges nasjonalforsamling, Stortinget. Det holdes hvert fjerde år.I stortingsvalg kan alle norske statsborgere som er over 18 år få stemme. Da velger de hvem de synes skal få styre Norge de neste fire årene.De som blir valgt til Stortinget, kalles representanter eller stortingsrepresentanter. De skal representere, altså snakke for, alle som har stemt på dem.

  Fra wikipedia

 • Norges offisielle flaggdager

  Flaggforskriften av 1927 (egentlig reglement angående bruk av statsflagget og handelsflagget) § 4 bestemmer at på de 16 offisielle flaggdagene skal statlige virksomheter flagge ved bruk av statsflagget (splittflagget).

 • Stortingsvalg 1945–

  Stortingsvalg 1945– er en oversikt over alle valg til det norske Stortinget etter andre verdenskrig.

 • Stortingsvalget 2021

  Stortingsvalget 2021 var et parlamentsvalg i Norge som ble gjennomført 13.

Mer om Stortingsvalg fra Vox Publicas arkiv