TV

Begrepene fjernsyn og tv (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nå står vi fast ved verdiene våre

  Norge er rammet av en nasjonal tragedie. Det vi inderlig håpet aldri ville skje, har likevel skjedd.

 • Norge og Fellesmarkedet

  I det året som vi nå har bak oss, var det mange hendinger som holdt oss i uro og spenning. En rekke av problemene vil vi møte igjen i det året vi nå er gått inn i.

 • Et brytningsår

  Kjære landsmenn, Det året som nettopp tok slutt, var et godt år for Norge. Vi ser dette særlig klart i forhold til de betydelige vansker mange andre land møtte det siste året.

  Fra SNL

 • TV

  TV, også kalt fjernsyn, er elektronisk overføring av levende bilder og tilhørende lyd. TV er et massekommunikasjonsmiddel og er basert på en rekke kunstarter og på journalistiske, håndverksmessige og artistiske ferdigheter.Fjernsynet vokste i andre halvdel av 1900-tallet frem til å bli et av de aller viktigste massemedier. Det har endret menneskers tidsbruk og lesevaner og har satt sitt preg på andre kultur- og ytringsformer.

 • TV

  Fjernsynet har etter andre verdenskrig vokst frem til å bli et av de aller viktigste massemediene. Det har endret menneskers tidsbruk og lesevaner og har satt sitt preg på andre kulturformer og ytringsformer. Fjernsynet er basert på bilder og har utviklet seg til et medium for opplevelse (særlig underholdning) snarere enn refleksjon og fordypelse.

  Fra wikipedia

 • Barne-TV (NRK)

  Barne-TV er betegnelsen på TV-programmer på NRK for målgruppen 4–12 år.

 • Emilie Skolmen

  Emilie Skolmen Kaafjeld (født 12.

 • Fjernsyn

  Begrepene fjernsyn og tv (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler).