TV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nå står vi fast ved verdiene våre

  Norge er rammet av en nasjonal tragedie. Det vi inderlig håpet aldri ville skje, har likevel skjedd.

 • Norge og Fellesmarkedet

  I det året som vi nå har bak oss, var det mange hendinger som holdt oss i uro og spenning. En rekke av problemene vil vi møte igjen i det året vi nå er gått inn i.

 • Et brytningsår

  Kjære landsmenn, Det året som nettopp tok slutt, var et godt år for Norge. Vi ser dette særlig klart i forhold til de betydelige vansker mange andre land møtte det siste året.

  Fra SNL

 • TV

  TV, også kalt fjernsyn, er elektronisk overføring av levende bilder og tilhørende lyd. TV er et massekommunikasjonsmiddel og er basert på en rekke kunstarter og på journalistiske, håndverksmessige og artistiske ferdigheter. Fjernsynet vokste i andre halvdel av 1900-tallet frem til å bli et av de aller viktigste massemedier. Det har endret menneskers tidsbruk og lesevaner og har satt sitt preg på andre kultur- og ytringsformer.

 • TV

  Fjernsynet har etter den annen verdenskrig vokst frem til å bli et av de aller viktigste massemedier. Det har endret menneskers tidsbruk og lesevaner og har satt sitt preg på andre kultur- og ytringsformer. Fjernsynet er basert på bilder og har utviklet seg til et medium for opplevelse (særlig underholdning) snarere enn refleksjon og fordypelse. Tekstbaserte medier, som bøker og aviser, har møtt økt konkurranse om menneskenes tid; mange aviser har fulgt etter i visualisering og vektlegging av underholdningsstoff.

  Fra wikipedia

 • Fjernsyn

  Begrepene fjernsyn og tv (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler).

 • NRK TV

  NRK TV er NRKs strømmetjeneste for TV-programmer, men er også en fellesbetegnelse på all TV-virksomhet fra NRK.

 • TV 2

  TV 2 er en norsk reklamefinansiert tv-kanal som er eid av TV 2 Gruppen.