Ungdomskonkurransen Fritt Ord

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra wikipedia

  • Fritt Ord

    Stiftelsen Fritt Ord er en norsk allmennyttig privat stiftelse hvis formål å er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Mer om Ungdomskonkurransen Fritt Ord fra Vox Publicas arkiv