unge

Annen bruk av forkortelsen: «UH» brukes i utdanningsektoren som forkortelse for universiteter og høyskoler.Unge Høyres Landsforbund (UHL) er ungdomsorganisasjonen til partiet Høyre, og ble etablert den 21. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pungdyr

  Pungdyr er en gruppe helt spesielle pattedyr. Det finnes omtrent 360 arter i verden, fordelt på sju ordener og 19 familier. I tillegg kommer fire utdødde ordener. Vi finner pungdyr i Amerika og i Australasia. Pungdyrene har mange spesielle løsninger på økologiske utfordringer, men av utseende ligner mange på ulike placentadyr (pattedyr med morkake) på grunn av konvergent evolusjon.

 • Håkon Håkonsson

  Håkon Håkonsson var ein norsk kongsson, eldste son av kong Håkon Håkonsson og Margrete Skulesdotter. Håkon Håkonsson Unge fekk kongsnamn våren 1240, før den avgjerande striden mellom faren og hertug Skule Bårdsson, kongens svigerfar og Håkon den unges morfar. Håkon Unge blir i sagaene skildra som ein evnerik mann, med viktige militære og politiske oppgåver i riksstyringa.

  Fra wikipedia

 • Den unge Fleksnes

  Den unge Fleksnes er en norsk komiserie og julekalender som ble sendt på TVNorge i 2010.

 • Stig Brenner

  Stig Joar Haugen (født 2.

 • Unge Høyre

  Annen bruk av forkortelsen: «UH» brukes i utdanningsektoren som forkortelse for universiteter og høyskoler.Unge Høyres Landsforbund (UHL) er ungdomsorganisasjonen til partiet Høyre, og ble etablert den 21.