Vær Varsom-plakaten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Plakat

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Tavle

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Håndmalt plakat eller tavle med tekst og dekor på lerret

  Fra SNL

 • Vær varsom-plakaten

  Vær varsom-plakaten er sentrale, selvpålagte etiske retningslinjer for norsk presse. Retningslinjene gjelder uavhengig av om publisering skjer på papir, nett, radio, fjernsyn, mobil eller andre plattformer. Plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund.Vær varsom-plakaten inneholder blant annet bestemmelser om hvordan journalister skal oppføre seg overfor kilder, omtalte personer og sine foresatte.

 • kildevern

  Kildevern, medienes, redaktørenes og journalistenes rett til ikke å oppgi sine kilder, selv ikke under rettslig vitneavhør. Pressens kildevern er en sentral del av ytringsfriheten, slik den også er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10. Kildevernet er nå regulert i straffeprosessloven av 1981 § 125, og tvisteloven av 2005 § 22-11.  Det fastsettes blant annet at redaktøren av et trykt skrift kan nekte å svare på spørsmål om hvem som er forfatter av en artikkel eller melding i skriftet eller hjemmelsmann for opplysninger i det.

  Fra wikipedia

 • Fagbladet

  Fagbladet utgis av Fagforbundet og distribueres til forbundets medlemmer, hovedsakelig i kommunal sektor.

 • Resett

  Resett, også omtalt som Resett.no, er et norsk nettsted som formidler nyheter og eget meningsinnhold.

 • Vær Varsom-plakaten

  Vær Varsom-plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge.