Vær Varsom-plakaten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Vær varsom-plakaten

  Vær varsom-plakaten er en liste over etiske retningslinjer for norsk presse. Retningslinjene gjelder uavhengig av om publisering skjer på papir, nett, radio, fjernsyn, mobil eller andre plattformer. Plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund. Vær varsom-plakaten inneholder blant annet bestemmelser om hvordan journalister skal oppføre seg overfor kilder, omtalte personer og sine foresatte.

 • kommentar

  Kommentaren er en sjanger som hører til kommentarjournalistikken. Sjangeren kjennetegnes av at journalisten bruker sin egen stemme og analyserer en aktuell sak i nyhetsbildet. I en kommentar kan journalisten åpent argumentere for sitt standpunkt. Noen kommentarer går langt i å fremme subjektive meninger, for eksempel at en bestemt politiker bør gå av, mens andre forklarer eller analyserer nyhetsbildet mer nøytralt og lar det være opp til leseren å trekke konklusjonen.

  Fra wikipedia

 • ABC Nyheter

  ABC Nyheter er en norsk nettavis som ble etablert av ABC Startsiden i februar 2007 som en erstatter til nettmagasinet Neste Klikk.

 • Eva Sannum

  Eva Sannum (født 27.

 • Vær Varsom-plakaten

  Vær Varsom-plakaten er en liste over selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge.