Vær Varsom-plakaten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Plakat

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Tavle

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Håndmalt plakat eller tavle med tekst og dekor på lerret

  Fra SNL

 • Vær varsom-plakaten

  Vær varsom-plakaten, er sentrale, selvpålagte etiske retningslinjer for norsk presse, uavhengig om publisering skjer på papir, nett, radio, fjernsyn, mobil eller andre plattformer. Plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund.Vær varsom-plakaten inneholder blant annet bestemmelser om hvordan journalister skal oppføre seg overfor kilder, omtalte personer og sine foresatte. Plakatens siste ord er skrevet i versaler: "ORD OG BILDER ER MEKTIGE VÅPEN.

 • kildevern

  Kildevern, medienes, redaktørenes og journalistenes rett til ikke å oppgi sine kilder, selv ikke under rettslig vitneavhør. Pressens kildevern er en sentral del av ytringsfriheten, slik den også er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10.Kildevernet er nå regulert i straffeprosessloven av 1981 § 125, og tvisteloven av 2005 § 22-11. Det fastsettes blant annet at redaktøren av et trykt skrift kan nekte å svare på spørsmål om hvem som er forfatter av en artikkel eller melding i skriftet eller hjemmelsmann for opplysninger i det.

  Fra wikipedia

 • Fagbladet

  Fagbladet utgis av Fagforbundet og distribueres til forbundets medlemmer, hovedsakelig i kommunal sektor.

 • Resett

  Resett, også omtalt som Resett.no, er en norsk nettavis som formidler nyheter og meningsinnhold.

 • Vær Varsom-plakaten

  Vær Varsom-plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge.