Valg

Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • valg

  Valg er en prosedyre for å velge ledere eller representanter. De som velger, er noen eller alle medlemmer av en organisasjon eller gruppe. De som velges til å lede eller representere, gis myndighet til å ta avgjørelser på vegne av alle i gruppen. Valgordningen i Norge Politiske valg er en nødvendig del av et demokrati, men også autoritære stater kan avholde valg.

 • Riksdagsvalg i Finland

  Oversikt over mandatfordeling og prosent av stemmene ved valg til den finske nasjonalforsamlingen, Riksdagen, fra 1962. Les mer om Finlands politiske system her.

  Fra wikipedia

 • Rasjonelle valg

  Rasjonelle valg er en teori som tar utgangspunkt i at samfunnet består av enkeltindivider som er rasjonelle aktører.

 • Valg

  Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv.

 • Valg i Norge

  Valg i Norge vedrører den demokratiske staten Norges valg og valgordning, samt historisk perspektiv og nærliggende forhold.